Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

121 - 130 von 169 Ergebnissen

Seitennavigation

 • DIE ERDE UND DIE AUßERIRDISCHEN. Sience Fiction aus Polen.

  Hrsg. von Peter Dehmel. Nittendorf: Wurdack 2012. 139 S.
  Mit Texten von Andrzej Czechowski (Übers. von Roswitha Matwin-Buschmann), Konrad Fiałkowski (Übers. von Christa und Johannes Jankowiak), Dariusz Filar (Übers. von Peter Dehmel), Zbigniew Prostak (Übers. von Kurt Kelm), Jacek Sawaszkiewicz (Übers. von Roswitha Matwin-Buschmann), Janusz A. Zajdel (Übers. von Peter Dehmel).

 • ENTZEITLICHT. ANTHOLOGIE EUROPÄISCHER POESIE / Antologia poezji europejskiej

  Hrsg. von Stefan Zajonz. Warszawa: Wydawn: Książkowe IBiS 2013. 62 S. Zweisprachige Ausgabe mit Gedichten von Dariusz Bereski, Barbara Jurkowska, Piotr Kasjas, Tomasz Mielczarek, Aleksander Nawrocki. Übers. von Stefan Zajonz.

 • DIE ERDE UND DIE AUßERIRDISCHEN. Science Fiction aus Polen

  Hrsg. von Peter Dehmel. Nittendorf: Wurdack 2012. 139 S.
  Mit Texten von Andrzej Czechowski (Übers. von Roswitha Matwin-Buschmann), Konrad Fiałkowski (Übers. von Christa und Johannes Jankowiak), Dariusz Filar (Übers. von Peter Dehmel), Zbigniew Prostak (Übers. von Kurt Kelm), Jacek Sawaszkiewicz (Übers. von Roswitha Matwin-Buschmann), Janusz A. Zajdel (Übers. von Peter Dehmel).

   

 • MEINE POLNISCHE BIBLIOTHEK: LITERATUR AUS NEUN JAHRHUNDERTEN

  Hrsg. und übers. von Karl Dedecius. Berlin: Insel 2011. 470 S. Mit Texten von Jerzy Andrzejewski, Adam Asnyk, Krzysztof Kamil Baczyński, Michał Bałucki, Wacław Berent, Bielski Marcin, Biernat aus Lublin, Tadeusz Boy-Żeleński, Kazimierz Brodziński, Stanisław Brzozowski, Pasek Jan Chryzostom, Stanisław Ciołek, Ioannis Dantiscus, Jan Długosz, Franciszek Ksawery Dmochowski, Adolf Dygasińsk, Henryk Elzenberg, Sebastian Fabian Klonowic, Wilhelm Feldman, Frovinus aus Krakau, Andrzej Frycz Modrzewski, Łukasz Górnicki. Artur Górski, Gustaw -Grudziński, Zbigniew Herbert, Gustaw Grudziński, Kazimiera Iłłakowiczówna, Jarosław Iwaszkiewicz, Clemens Janicius, Mieczysław Jastrun, Wincenty Kadłubek, Franciszek Karpiński, Jan Kasprowicz, Stefan Kisielewsk, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Jan Kochanowski, Wespazjan Kochowski, Leszek Kołakowski, Hugo Kołłątaj, Maria Komornicka, Stanisław Hieronim Konarski, Maria Konopnicka, Stanisław Korab Brzozowski, Janusz Korczak, Tadeusz Kotarbiński, Ignacy Krasicki, Zygmunt Krasiński, Józef Ignacy Kraszewski, Marcin Kromer, Felicja Kruszewska, Ryszard Krynicki, Maria Kuncewiczowa, Stanisław Jerzy Lec, Jan Lechoń, Ryszard Legutko, Joachim Lelewel, Bolesław Leśmian, Bronisław Maj, Antoni Malczewski, Ryszard Marek Groński, Tadeusz Miciński, Adam Mickiewicz, Czesław Miłosz, Maurycy Mochnacki, Jan Andrzej Morsztyn, Zbigniew Morsztyn, Sławomir Mrożek, Adam Naruszewicz, Julian Ursyn Niemcewicz, Kamil Cyprian Norwid,, Adolf Nowaczyński, Michał Ogórek, Stanisław Orzechowski, Eliza Orzeszkowa, Jan Ostroróg, Bronisława Ostrowska, Jan Parandowski, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Jerzy Pilch, Józef Piłsudski, Wincenty Pol, Stanisław August Poniatowski, Wacław Potocki, Bolesław Prus, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Julian Przyboś, Stanisław Przybyszewski, Mikołaj Rej, Władysław Stanisław Reymont, Tadeusz Różewicz, Henryk Rzewuski, Henryk Rzewuski, Kazimierz Sarbiewski Maciej, Mikołaj Sęp Szarzyński, Henryk Sienkiewicz, Piotr Skarga, Juliusz Słowacki, Jan Śniadecki, Jan Sobieski, Leopold Staff, Stanisław Staszic, Anatol Stern, Aleksander Świętochowski, Szymon Szymonowic, Stanisław Trembecki, Julian Tuwim, Leopold Tyrmand, Tomasz Kajetan Węgierski, Kazimierz Wierzyński, Józef Wittlin, Stefan Witwicki, Karol Wojtyła, Wiktor Woroszylski, Stanisław Wyspiański, Franciszek Zabłocki, Adam Zagajewski, Jerzy Zagórski, Gabriela Zapolska, Jerzy Zawieyski, Stefan Żeromski, Szymon Zimorowic.
  Auch als Lizenzausgabe der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft

 • Nowy

  Nowy leksykon biblijny [Herders neues Bibellexikon]. Red. Franz Kogler, Renate Egger-Wenzel, Michael Ernst. Red. der poln. Ausg. Henryk Witczyk. Übers. von Łukasz Siemieniec. Freiburg ; Kielce: Wydawnictwo „Jedność” cop. 2011. XII, 845, [15] S. Ill.

 • Panloptikum

  Panloptikum : antologia krótkiej prozy autorek niemieckojęzycznych. Übers. aus dem Dt. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego cop. 2011. 157, [2] S.

 • Wschód

  Wschód słońca na Śnieżce : Karkonosze w wierszach poetów niemieckich. Ausw. und Übers. von  Edward Białek. Wrocław: Quaestio cop. 2011. 30, [2] S. (=Arkusz Poezji)

 • Arno

  Arno Holz i jego dzieło : w 150. rocznicę urodzin : materiały z sympozjum historyczno-literackiego, Kętrzyn, 26-27 kwietnia 2013 r. [Arno Holz und sein Werk : zum 150. Geburtstag des Dichters : Materialien zum historisch-literarischen Symposium, Kętrzyn, 26.-27. April 2013]. Red. Krzysztof D. Szatrawski. Übers. von Paweł Hause [et al.]. Kętrzyn: Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego 2013. 142 S.

 • Wypędzone

  Wypędzone. Helene Plüschke, Esther von Schwerin, Ursula Pless-Damm. Ausw., Bearb. und Übers. von Ewa Czerwiakowska. Warszawa: Ośrodek Karta : Carta Blanca. Grupa Wydawnicza PWN 2013. 191 S. (=Karty Historii) (=Literatura Faktu PWN)

 • Jesienny

  Jesienny wieczór i inne dramaty [Abendstunde im Spätherbst]. Übers. von Danuta Żmij-Zielińska. Kraków ; Warszawa: Dział Wydawnictw Instytutu Książki : Redakcja miesięcznika „Dialog" 2013. 215, [1] S. (=Dialog Najlepsze z Najlepszych)

Seitennavigation