Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

121 - 130 von 263 Ergebnissen

Seitennavigation

 • BECKER, Irene; MEYER-KLES, Jutta:

  W pułapce doskonałości [Lieber schlampig glücklich als ordentlich gestresst : Wege aus der Perfektionismusfalle]. Übers. von Beata Kruk. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2008. 174 S.
 • BIERI, Peter [Pseud.]

  Nocny pociąg do Lizbony [Nachtzug nach Lissabon : Roman]. Übers. von Magdalena Jatowska. Warszawa: Noir sur Blanc 2008. 375 S.

  Nocny pociąg do Lizbony [Nachtzug nach Lissabon : Roman]. Übers. von Magdalena Jatowska. 4. Aufl. Warszawa: Oficyna Literacka Noir sur Blanc cop. 2015. 375, [9] S.

  Das Pseud. des Autors: Pascal Mercier.

 • BRECHT, Bertolt:

  Baal. Opera za trzy grosze [Baal. Die Dreigroschenoper]. Übers. von Jacek St. Buras. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego 2008. 172 S.

  Decyzja [Die Massnahme]. Übers. von Mateusz Borowski. Müller, Heiner: Mauzer [Mauser]. Übers. von Małgorzata Sugiera. Kraków: Wydaw. Panga Pank 2008. 80 S. (=Dramat Współczesny).

  Jak egoista Johann Fatzer poszedł na dno [Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer]. Adapt. von Heiner Müller. Übers. von Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera. Kraków: Panga Pank 2011. 113, [6] S. (=Dramat Współczesny, 30 (64))

  Ten cały Brecht. Idee und Bearb. von Andrzej Kopacki. Ausw. und Übers. von Jacek St. Buras [et al.]. Wrocław: Biuro Literackie 2012. 183, [8] S. (=Poezje, 74)


 • BUERGENTHAL, Thomas

   Dziecko szczęścia : ...byłem chłopcem, który przeżył getto, KL Auschwitz, marsz śmierci, obóz w Sachsenchausen... : wspomnienia [Ein Glückskind : wie ein kleiner Junge zwei Ghettos, Auschwitz und den Todesmarsch überlebte und ein neues Leben fand]. Übers. aus d. Engl. von Marek Urbański [der engl. Titel: A lucky child : a memoir of surviving Auschwitz as a young boy]. Warszawa: Klub dla Ciebie – Bauer-Weltbild Media 2008. 192 S.

 • BURCKHARDT, Jacob:

  Sztuka, polityka, kultura : wybór listów. Übers., Vorw. und Bearb. von Ryszard Kasperowicz. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2017. 261 S.  

  Ausw. aus: Briefe, 1949-1994.

  Wykłady o sztuce : wybór. Übers., Vorwort und Bearbeitung: Ryszard Kasperowicz. Wiss. Red. Antoni Ziemba. Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego 2008. 153 S. (=Dzieje Myśli o Sztuce. Biblioteka Klasyków).

 • BUSTA, Christine:

  Mapologia ludzi [Kleine Apologie für die Menschen]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Oficyna literacka 1998. 152  S.

  Wśród powszechnego przemijania [Inmitten aller Vergänglichkeit, 2-sprachige Gedichte]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Antykwa 2002. 197 S.
 • Bereś Witold; Burnetko, Krzysztof

  Marek Edelman
  Marek Edelman erzählt.  Übers. von Barbara Kulinska-Krautmann. Berlin: Parthas 2009. 687 S.
 • Bielecki, Jerzy

  Kto ratuje jedno życie…
  Wer ein Leben rettet… Die Geschichte einer Liebe in Auschwitz. Übers. von Rozwita Brodowskaja. Berlin: wjs 2009. 327 S.
 • BAADER, Roland:

  Śmiercionośne myśli : dlaczego intelektualiści niszczą nasz świat [Totgedacht : warum Intellektuelle unsere Welt zerstören]. Übers. von Tomasz Gabi?. Wrocław: Wydaw. „Wektory”  2009. 240 S. (=Biblioteka „Opcji na Prawo")

 • BABEROWSKI, Jörg:

  Czerwony terror : historia stalinizmu [Der rote Terror : die Geschichte des Stalinismus]. Übers. von Jacek Antkowiak. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2009. 215, [1] S. Ill. (=Trudny XX Wiek)

Seitennavigation