Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

31 - 40 von 263 Ergebnissen

Seitennavigation

 • BELLINGER, Gerhard J.:

  Leksykon mitologii: mity ludów i narodów świata [Knaurs Lexikon der Mythologie]. Übers. von Janina Szymańska-Kumaniecka. Warszawa: Muza 2003. 445 S.

  Leksykon religii świata [Knaurs großer Religionsführer]. Übers. von Tadeusz Kachlak, Tomasz Pszczółkowski. Warszawa: Wiedza Powszechna 1999. 424 S.
 • BELLMER, Hans:

  Mała anatomia nieświadomości fizycznej albo anatomia obrazu [auf d. Umschlag: Mała anatomia obrazu; La petite anatomie de l'image; kunsttheoretische Betrachtungen]. Übers. [aus d. Fr.] und Nachwort: Jan Maria Kłoczowski. Lublin: M-Druk 1994. 76 S.

 • BENJAMIN, Walter:

  Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty [Auszüge aus: Gesammelte Schriften]. Auswahl und Bearbeitung: Hubert Orłowski. Übers. von Krystyna Krzemieniowa, Hubert Orłowski, Janusz Sikorski. Poznań: Wydaw. Poznańskie 1996. 424 S. (=Poznańska Biblioteka Niemiecka). Essays, Skizzen, Fragmente.


  Dziennik moskiewski [Moskauer Tagebuch]. Vorwort Gershom Scholem. Übers. von Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2012. 228, [16] S. Ill.

  O haszyszu. Teksty literackie, zapiski, materiały [Über Haschisch. Novellistisches, Berichte, Materialien]. Übers. von Ewa Drzazgowska. Warszawa: Wydaw. Aletheia 2010. 230 S. Ill.

  Pasaże [Das Passagen-Werk]. Redaktion und Einführung: Rolf Tiedemann. Übers. von Ireneusz Kania. Nachwort: Zygmunt Bauman. Kraków: Wydaw. Literackie 2005. 1164 S. (=Pisarze Języka Niemieckiego)

  Sny [Träume]. Ausw. und Nachw. von Burkhardt Lindner. Übers. von Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2017. 193, [1] S.

  Ulica jednokierunkowa [Einbahnstraße]. Übers. von Andrzej Kopacki. Warszawa: Sic! 1997. 76 S. (=Stanowiska/Interpretacje). Aphorismen.

  Ulica jednokierunkowa [Einbahnstraße]. Übers. und Vorwort von Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2011. 203 S.

 • BENN, Gottfried:

  Mózgi i inne nowele [Gehirne]. Übers. von Sława Lisiecka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2011. 156, [3] S. (=Biblioteka Babel)

  Nigdy samotniej i inne wiersze (1912-1955) [Sämtliche Werke]. Ausw., Bearb. und Vorwort von Zdzisław Jaskuła. Übers. von Jacek St. Buras [et al.]. Wrocław: Biuro Literackie 2011. 196, [8] S. (=Poezje, 61)

  Po nihilizmie. Eseje, szkice, fragmenty [Auswahl von Schriften]. Übers. von Jerzy Kałążny, Jan Koźbiał, Ryszard Turczyn. Auswahl und Bearbeitung: Hubert Orłowski. Poznań: Wydaw. Poznańskie 1998. 377 S. (=Poznańska Biblioteka Niemiecka)

  111 wierszy Gottfrieda Benna [Gedichte in der Fassung der Erstdrucke mit einer Einführung]. Übers. von Andrzej Lam. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR 2012. 232, [2] S. (=Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej)

 • BERGER, Herbert:

  Dziesięć sztuk scenicznych [Dramen]. Übers. von Krzysztof Grabczak, Marek Ostrowski. Kraków: Księgarnia Akademicka 2000. 230 S. (=Dramat Współczesny, 7).
 • BERGER, Peter:

  Etyka kapitalizmu [Die Ethik des Kapitalismus]. Übers. von Henryk Woźniakowski, Nachwort: R. Legutko. Kraków: Znak-Signum 1994.
 • BERGER, Rupert:

  Mały słownik liturgiczny [Kleines liturgisches Lexikon]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Durchgesehen u. den poln. Verhältnissen angepaßt von Michał Tschuschke. Poznań: W drodze 1995. 203 S.
 • BERLING, Peter

  Czarny kielich. Pieczęć Salomona [Der schwarze Kelch. Teil. 2]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Książnica 2007.

  Czarny kielich: tajemnica templariuszy [Der schwarze Kelch]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Katowice: Wydawnictwo Książnica 2007. 614 S.

  Dzieci Graala [Die Kinder des Graal; Roman]. Übers. von Ireneusz Maślarz. Katowice: Książnica 1996. 511 S.

  Krew królów [Das Blut der Könige]. Übers. von Ireneusz Maślarz. Katowice: Książnica 1998. 641 S.

  Korona świata [Die Krone der Welt]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Katowice: Książnica 2005. 551 S.

  Szofer [Der Chauffeur]. Übers. von Aldona Zaniewska. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal 2017. 542, [2] S.

 • BERNHARD, Marianne:

  Klasztory: niezwykle miejsca modlitwy i kontemplacji [Klöster]. Übers. von Barbara Ostrowska. Warszawa: Diogenes: Świat Ksiązki 2000. 191 S. (=Człowiek i Sacrum).
 • BERNHARD, Thomas:

  Beton [Beton]. Übers. von Ernest Dyczek, Marek Feliks Nowak. Wrocław: Atut - Wrocławskie Wyd. Oświatowe 2001. 169 S. (=Biblioteka Austriacka, t. 15).

  Bratanek Wittgensteina. Przyjaźń [Wittgensteins Neffe. Eine Freundschaft]. Übers. und Essay über Bernhards Prosa: Marek Kędzierski. 1. Aufl. Kraków: Oficyna Literacka 1997. 167 S.

  Bratanek Wittgensteina : przyjaźń [Wittgensteins Neffe : eine Freundschaft]. Übers. und Nachw. von Marek Kędzierski. 2. verb. Aufl. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” 2019. 171, [1] S.

  Dawni mistrzowie: komedia [Alte Meister: Komödie]. Übers von Marek Kędzierski. Warszawa: Czytelnik 2005. 181 S.(= Mała Proza).

  Dramaty. T. 1 [Die Macht der Gewohnheit : Komödie, Minetti, Vor dem Ruhestand : eine Komödie
  von deutscher Seele] / Thomas Bernhard ; Übers. von Monika Muskała, Danuta Żmij-Zielińska ;Auswahl und Nachw. von Agata Wittchen-Barełkowska. – Warszawa : Czytelnik, copyright 2020.
  – 354, [2] S. ; 20 cm

  Dramaty. Święto Borysa. Immanuel Kant. Przed odejściem w stan spoczynku. Naprawiacz świata [Ein Fest für Boris. Immanuel Kant. Vor dem Ruhestand. Der Weltverbesserer]. Übers. von Jacek St. Buras, Monika Mukała, Danuta Żmij-Zielińska. Auswahl und Nachwort: Krystian Lupa. Kraków: Wyd. Literackie 2001. 404 S. (=Pisarze Języka Niemieckiego).

  Korekta [Korrektur]. Übers. von Marek Kędzierski. 2. Aufl. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik" 2014. 339, [4] S.

  Korekta [Korrektur]. przeł. Marek Kędzierski. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik" 2013. 339, [4] S.

  Mróz [Frost] / Thomas Bernhard ; Übers. von Sławomir Błaut ; Nachw. von Marek Kędzierski. – 2.   Aufl. – Warszawa : Czytelnik, 2020. – 450, [2] S. ; 20 cm

  Na polowaniu. Portret artysty z czasów starości. Siła przyzwyczajenia [Minetti. Die Jagdgesellschaft. Die Macht der Gewohnheit]. Übers. von Monika Muskała. Kraków: Księgarnia Akademicka 2002. 296 S. (=Dramat Współczesny, 15).

  Na szczytach panuje cisza; Komediant; Rodzeństwo; Plac Bohaterów [Über allen Gipfeln ist Ruh; Der Theatermacher; Ritter, Dene, Voss; Heldenplatz]. Übers. von Jacek St. Buras, Grzegorz Matysiak. Auswahl: Krystian Lupa. Kraków: Wydaw. Literackie 2004. 466 S. (= Pisarze Języka Niemieckiego) (= Dramaty/Thomas Bernhard; 2).

  Przegrany [Der Untergeher]. Übers. und Nachwort von Marek Kędzierski. Warszawa: Czytelnik 2002. 206 S. (=Nike).

  Przegrany [Der Untergeher]. Übers. und Nachw. von Marek Kędzierski. 2. verb. Aufl. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” 2019. 238, [2] S.

  Wycinka: ekscytacja [Holzfällen : eine Erregung]. Übers. von Monika Muskała. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik" 2011. 188, [3] S. (=Mała Proza)

  Wymazywanie : rozpad [Auslöchung : ein Zerfall]. Übers. von Sława Lisiecka. 2. Aufl. Warszawa: Wydaw. W.A.B. 2010. 537, [3] S.

  Zaburzenie [Verstörung]. Übers. von Sława Lisiecka. Warszawa: Spółdzielnia Wydaw. „Czytelnik" 2009. 248, [3] S. (=Nike)

  Zaburzenie [Verstörung]. Übers. von Sława Lisiecka. 2. Aufl. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik" 2013. 248, [3] S. (=Nike)

Seitennavigation