Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

41 - 50 von 263 Ergebnissen

Seitennavigation

 • BETTELHEIM, Bruno:

  Freud i dusza ludzka [Freud and Man's Soul]. Übers. [aus d. Engl.] und Vorwort: Danuta Danek. Warszawa: Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza 1994. 124 S. 2. Aufl.

  Rosenfeld, Alvin A.: Sztuka oczywistości. Psychoanaliza w terapii i na co dzień [The Art of the Obvious; Sachbuch]. Übers. [aus. d. Engl.] von Sławomir Studniarz. Limbus 1995. 272 S. (=Nirvana).

 • BETZ, Georg:

  Czy czcimy fałszywego Boga?: przeciw lekceważeniu sprawy Jezusa [Verehren wir den falschen Gott?]. Übers. von Piotr Lisak. Kraków: "M" 1997. 189 S. Theolog. Schriften
 • BEUYS, Barbara:

  Florencja: świat miasta -- miasto świata. życie miejskie w latach od 1200 do 1500 [Florenz: Stadtwelt -- Weltstadt. Urbanes Leben von 1200 bis 1500; Sachbuch]. Übers. von Anna Danuta Tauszyńska. Warszawa: PIW 1996. 247 S., [24] S. Ill.
 • BIEDERMANN, Hans:

  Leksykon symboli [Knaurs Lexikon der Symbole]. Übers. von Jan Rubinowicz. Gedichte von W.H.F. von Hohberg ins Polnische von Małgorzata Szubert übersetzt. Warszawa: Muza 2001. 463 S.
 • BIENEK, Horst:

  Czas bez dzwonów [Zeit ohne Glocken]. Übers. von Maria Podlasek-Ziegler. Gliwice: Wyd. Wokól nas 1999. 354 S.

  Opis pewnej prowincji [Beschreibung einer Provinz]. Übers. von Bolesław Fac. Gdańsk: Wyd. Atext 1994 (=Biblioteka im. St. Vincenza).

  Pierwsza Polka = Die erste Polka [zweisprachig]. Übers. von Maria Przybyłowska. 3. Aufl. Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Wydaw. „Wokół nas" 2008. 705 S.
  Pierwsza polka [Die erste Polka]. Übers. von Maria Przybyłowska. Gliwice: Wokół nas 1994.

  Wrześniowe światło [Septemberlicht; Roman; zweisprachig]. Übers. von Maria Podlasek-Ziegler. Gliwice: Wokół nas 1994. 673 S.

 • BIERACH, Alfred:

  Za maską człowiek. Czy można oszukiwać posługując się językiem ciała? [Hinter der Maske der Mensch; Sachbuch; o.Ü.]. Wrocław: Astrum 1996. 168 S. (=Tajemnice Natury Człowieka).
 • BIESINGER, Albert:

  Jak rozmawiać z dzieckiem o Bogu? [Kinder nicht um Gott betrügen: Anstiftungen für Mütter und Väter]. Übers. von Stanisław Jopek. Kraków: Wyd. WAM 1998. 196 S. (=Rodzina).
 • BINDER, Maksymiliana Ludwika:

  Godziny Manresy: ABC życia duchowego [Manresastunden]. Übers. von Agnieszka und Pawel Rzymelkowicz. Kraków: Wyd. WAM 1999. 360 S. Theolog. Schriften.
 • BINGEN, Dieter:

  Polityka Republiki Bońskiej wobec Polski: od Adenauera do Kohla 1949-1991 [Die Polenpolitik der Bonner Republik von Adenauer bis Kohl 1949-1991]. Autorisierte Übersetzung und wiss. Redaktion: Janusz Józef Węc. Kraków: Kwadrat 1997. 339 S.
 • BIRKNER, Friede:

  Piękny lord Hunterlay [Der schöne Lord Hunterlay]. Übers. von Stefania Poleszczuk. Katowice: Akapit 1994.

  Potrzebny kamerdyner [Kammerdiener wird gesucht]. Übers. von Paweł Latko. Katowice: Akapit 1994.

  Radość życia [Die Freude des Lebens]. Übers. von Maria Łobzowska. Katowice: Akapit 1994.

Seitennavigation