Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

51 - 60 von 263 Ergebnissen

Seitennavigation

 • BIRNBACHER, Dieter:

  Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia [Verantwortung für die zukünftigen Generationen]. Übers. von Bolesław Andrzejewski und Przemysław Jackowski. Warszawa: Oficyna Naukowa 1999. 297 S. (=Terminus; 19).
 • BISMARCK, Klaus von:

  Wspomnienia [Aufbruch aus Pommern. Erinnerungen und Perspektiven]. Übersetzung und Anmerkungen: Wanda Tycner und Janusz Tycner. Warszawa: Rytm, Bellona 1997. 277 S.
 • BLOBEL, Brigitte:

  Chcę tylko tańczyć [Tanzen sehr gut -- Mathe ungenügend]. Übers. von Dorota Lulińska. Warszawa: Egmont Poland 1993.

  Nie mogę żyć bez ciebie [Ohne dich kann ich nicht leben]. Übers. von Dorota Lulińska. Warszawa: Egmont Poland 1993.
 • BLUMENBERG, Hans:

  Prawowitość epoki nowożytnej [Legitimität der Neuzeit Erneuerte Ausgabe]. Übers. von Tadeusz Zatorski. Wiss. Bearb. von Mateusz Falkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2019. 761 S. (=Biblioteka Współczesnych Filozofów)

  Rzeczywistości, w których żyjemy. Rozprawy i jedno przemówienie [Wirklichkeiten, in denen wir leben. Aufsätze und eine Rede]. Übers. von Wanda Lipnik. Warszawa: Oficyna Naukowa 1997. 174 S. (=Terminus 12).

 • BOCIAN, Martin:

  Leksykon postaci biblijnych [Lexikon biblischer Gestalten]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Kraków: Znak 1995. (Przewodniki).

  Leksykon postaci biblijnych: ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych [Lexikon der biblischen Personen]. Zusammenarbeit: Ursula Kraut, Iris Lenz. Übers. von Juliusz Zychowicz. Ergänzungen zu der poln. Ausgabe: Andrzej Borowski, Małgorzata Pokorska, Piotr Poźniak. 1. Aufl. Kraków: Znak 1996. 527 S.

  Leksykon postaci biblijnych: ich dalsze losy w judaizmie, chrzescijanstwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych [Lexikon der biblischen Personen]. Unter der Mitarbeit von Ursula Kraut, Iris Lenz. Übers. von Juliusz Zychowicz. Ergänzung zur polnischen Ausgabe von Andrzej Borowski, Małgorzata Pokorska, Piotr Pozniak. 2. Aufl. Kraków: Znak 2000. 380 S.

 • BOECKENFOERDE, Ernst-Wolfgang:

  Panstwo prawa w jednoczącej się Europie [Vorträge]. Übers. von Paweł Kaczorowski. Wiss. Redaktion: Zbigniew Stawrowski. Warszawa: ISP PAN 2000. 116 S.

  Wolność -- państwo -- kościół [Freiheit -- Staat -- Kirche]. Übers. von Paweł Kaczorowski, Vorwort: Józef Tischner. Kraków: Znak 1994.
 • BODENSCHATZ, Karl:

  Pod niebem Flandrii [Unter dem Himmel Flanderns]. Übers. von P. Ponczek. Lublin: Wydaw. Damian Majsak 1995. 127 S., Fotos. (=Miniatury Lotnicze).
 • BOGUN, Werner:

  Marzenia senne: tłumaczenie i symbolika snów [Traumdeutung und Traumsymbole]. Bearbeitung: Werner Bogun und Norbert Strät. Übers. von Róża Draber. Warszawa: "J&FB" 1997. 221 S.
 • BOEHME, Jakob:

  Mysterium ziemskie i niebieskie [Mysterio; zweisprachig]. Übers. von JOD. Wieluń: Instytut Wydawniczy „Rozekruis Pers" 2008. 60 S.

  Ponowne narodziny (Ausw. aus: Sämtliche Werke 1832-34). Übers. von Jerzy Kałążny und Andrzej Pańta. Komment.: Adam Mickiewicz. Poznań: Brama 1993 (=Dzieje Gnozy 7).
 • BÖLL, Heinrich

  Anioł milczał [Der Engel schwieg]. Übers. von Michał Misiorny. Warszawa: Muza 1997. 173 S. (=Vademecum Interesującej Prozy).

  Bilard o wpół do dziesiątej [Billard um halb zehn]. Übers. von Teresa Jetkiewicz. Warszawa: Muza 2000. 306 S. (=BB Biblioteka Bestsellerów).

  Dziennik irlandzki [Irisches Tagebuch]. Übers. von Teresa Jętkiewicz. Kraków: Wydawnictwo Znak 2007. 145 S.

  Utracona cześć Katarzyny Blum albo Jak powstaje przemoc i do czego może doprowadzić [Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann].
  Übers. von Teresa Jętkiewicz. Kraków: Mediasat Poland 2004. 119 S. (= Kolekcja Gazety Wyborczej: XX wiek; 33).

Seitennavigation