Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

81 - 90 von 263 Ergebnissen

Seitennavigation

 • BALTHASAR, Hans Urs von:

  O zadaniach filozofii katolickiej w czasach współczesnych [Von den Aufgaben der katholischen Philosophie in der Zeit]. Übers. von Marek Urban. Kraków: Wyd. WAM 2003. 78 S.

  Burzenie bastionów [Schleifung der Bastionen: von der Kirche in dieser Zeit]. Übers. von Jerzy Zakrzewski, Ewa Marszał. Kraków: Wyd. WAM 2000. 72 S. (=Problemy Teologiczne, 7).

  Chrześcijanin i lęk [Der Christ und die Angst]. Übers. von Anna und Antoni Klubowie. Kraków: WAM 1997. 93 S. (=Problemy Teologiczne).

  Cordula albo O świadectwie chrzescijańskim [Cordula oder der Ernstfall]. Übers. von Franciszek Wycisk. Kraków: Wyd. WAM 2002. 122 S. (=Problemy Teologiczne).

  Credo: medytacje o Składzie Apostolskim [Credo]. Übers. von Jan Daniel Szczurek. Kraków: WAM 1997. 86 S. (=Problemy Teologiczne; 2). Theolog. Sachbuch

  Czy Jezus nas zna? Czy my znamy Jezusa? [Kennt uns Jesus -- kennen wir ihn?] Übers. von Eligiusz Piotrowski. Kraków: WAM, Księża Jezuici 1998. (=Problemy Teologiczne, 5).

  Droga Krzyżowa Pana odprawiona w Koloseum przez papieża Jana Pawła II w Wielki Piątek roku 1988 [Der Kreuzweg des Herrn]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Kraków: Wyd. WAM 2001. 69 S.

  Duch chrześcijański [Klarstellungen : zur Prüfung der Geister]. Übers. von Zofia Włodkowa. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze 2013. 285, [3] S. (=Pustelnia)

  Duch Prawdy [Theologik. B. 3. Der Geist der Wahrheit]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Kraków: Wydaw. WAM 2005. 405 S. (=Teologika/Hans Urs von Balthasar; 3).

  Epilog [Epilog]. Übers. von Juliusz Zychowicz.Kraków: Wydaw. WAM 2010. 91 S.

  Eschatologia w naszych czasach [Eschatologie in unserer Zeit : die letzten Dinge des Menschen und das Christentum]. Übers. von Wiesław Szymona. Kraków: Wydaw. WAM 2008. 146 S.

  Kim jest chrzescijanin? [Wer ist ein Christ?]. Übers. von Franciszek Wycisk. Kraków: Wyd. WAM Ksieza Jezuici 1999. 112 S. (=Problemy Teologiczne; 6).

  Kontemplacja postaci [Herrlichkeit : eine theologische Ästhetik. Bd. 1, Schau der Gestalt]. Übers. von Ewa Marszał, Jerzy Zakrzewski. Kraków: Wydaw. WAM 2008. 597 S.

  Księga Baranka: medytacje nad Apokalipsą św. Jana [Das Buch des Lammes: zur Offenbarung des Johannes]. Übers. von Wiesław Szymona. Kraków: Wydaw. WAM 2005. 102 S.

  Medytacja chrześcijańska [Christlich meditieren]. Übers. von Wiesław Szymona. 2. Aufl. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze 2014. 79, [5] S. (=Pustelnia)

  Metafizyka. Cz. 2,  Nowożytność [Herrlichkeit : eine theologische Ästhetik. Bd. 3,1, Im Raum der Metaphysik. T. 2, Neuzeit]. Übers. von Leszek Łysień. Kraków: Wydawnictwo WAM 2013. 593 S. (=Chwała : estetyka teologiczna, t. 3/1 cz. 2)

  O moim dziele [Zu seinem Werk]. Übers. von Marek Urban. Kraków: M 2004. 123 S.

  Pisma filozoficzne [Philosophische Schriften]. Auswahl und Bearbeitung: Marek Urban. Übers. von Marek Urban, Dorota Jankowska. Kraków: Wydawnictwo WAM 2006. 190 S. (=Pisma wybrane/Hans Urs von Balthasar; t. 1).

  Serce Świata [Das Herz der Welt]. Übers. von Urszula Poprawska. Kraków: Wyd. WAM 2003. 156 S.

  Teologia Misterium Paschalnego [Theologie der Drei Tage]. Übers. von Eligiusz Piotrowski. Kraków: Wyd. WAM 2001. 281 S.

  Teodramatyka. T. 1, Prolegomena [Theodramatik]. Übers. von Magdalena Mijalska, Monika Rodkiewicz, Wiesław Szymona. Kraków: M 2005. 627 S.

  Teologia. Cz. 1,Stary Testament [Herrlichkeit : eine theologische Ästhetik. Bd. 3,2, Theologie. T. 1, Alter Bund]. Übers. von Janina Fenrychowa. Kraków: Wydaw. WAM 2010. 350 S. (=Chwała : estetyka teologiczna, t. 3/2 cz. 1)

  Teologia dziejów. Zarys [Theologie der Geschichte]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Vorwort: Andrzej Zuberbier. Kraków: Znak 1996. 133 S. (=Teologia Żywa).

  Ty masz slowa życia wiecznego [Du hast Worte ewigen Lebens: Schriftbetrachtungen]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Kraków: Wyd. WAM 2000. 327 S.

  Wiarygodna jest tylko miłość [Glaubhaft ist nur die Liebe]. Übers. von Eligiusz Piotrowski. Kraków: WAM 1997. 114 S. (=Problemy Teologiczne; 3).

  Wiarygodna jest tylko miłość [Glaubhaft ist nur Liebe]. Übers. von Eligiusz Piotrowski. 2. Aufl. Kraków: Wyd. WAM 2002. 133 S. (=Problemy teologiczne).

  Wienczysz rok darami swojej dobroci [Du krönst das Jahr mit Deiner Huld]. Übers. von Ewa Marszal, Jerzy Zakrzewski SJ. Kraków: Wyd. WAM 1999. 377 S.

  Ziarno pszenicy: aforyzmy [Das Weizenkorn: Aphorismen]. Übers. von Jadwiga Ryndak. Kraków: M 2004. 170 S.

 • BAREAU, Andre:

  Bareau, Andre; Walter Schubring; Christoph von Fürer-Haimendorf:
  Buddyzm- dżinizm- religie ludów pierwotnych [Buddhismus- Jinismus- Primitivvölker]. Übers. von Józef Marzęcki. Durchgesehen von Marek Mejor. Kęty: Antyk 2003. 320 S. (=Daimonion).
 • BEIERWALTES, Werner:

  Beierwaltes, Werner: Platonizm w chrześcijaństwie [Platonismus im Christentum]. Übers. von Piotr Domański. Kęty: Antyk 2003. 207 S. (=Daimonion).

 • BERGER, Klaus:

  Czy wolno wierzyć w cuda? [Darf man an Wunder glauben?]. Übers. von Artur Kuć. Poznań: W Drodze 2006. 252 S. (=Oikoumene).

  Ewangelia naszego pana Jezusa Chrystusa : medytacje do niedzielnych Ewangelii : rok C [Evangelium unseres Herrn Jesus Christus : Meditationen zu den Sonntagsevangelien : Lesejahr C]. Übers. von Ryszard Zajączkowski. Kielce: Wydaw. Jedność 2009. 326 S.
  Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa : medytacje do niedzielnych Ewangelii : rok A [Evangelium unseres Herrn Jesus Christus : Meditationen zu den Sonntagsevangelien : Lesejahr A]. Übers. von Ryszard Zajączkowski. Kielce: Wydaw. „Jedność” 2010. 311 S.

  Po co Jezus umarł na krzyżu? [Wozu ist Jesus am Kreuz gestorben?]. Übers. von Eliza Pieciul. Poznań: W Drodze 2004. 274 S.
 • BEYER, Marcel:

  Latające psy [Flughunde]. Übers. von Jarosław Ziółkowski. Gdańsk: Wyd. Słowo/Obraz terytoria 2003. 257 S.

 • BICHSEL, Peter:

  Dziecinne historie [Kindergeschichten]. Übers. von Krystyna Müller. Kraków: Solura – Longin Studio 2003. 95 S. (=Literatura Szwajcarska).
 • BOCK, Christian Benjamin:

  Kronika miasta Dąbrówna [Chronik der Stadt Gilgenburg, Kreis Osterode]. Gesammelt von Chrystian Benjamin Bock. Übers. von Jadwiga Siedlecka. Bearbeitung und Nachwort von Grzegorz Białuński. Dąbrówno: Retman: Waldemar Mierzwa 2003. 146 S. (=Moja Biblioteka Mazurska; nr 3).
 • BUSCH, Wilhelm:

  Jezus naszym przeznaczeniem [Jesus unser Schicksal]. Übers. von Wanda Malicka. Rokitno Szlacheckie: Fundacja Szkoła Biblijna Hosanna 2012. 243 S.

  Maks i Moryc: opowieść łobuzerska w siedmiu psotach oraz inne rozkoszne wierszyki dla dzieci i dorosłych z obrazkami [Max und Moritz]. Übers. von Robert Stiller. Warszawa: Oficyna Naukowa 2004. 123 S.

 • Benka, Urszula (1955)

  Auswahl des Übersetzers
  Die Bestie und die Seele
  . Prosastücke und Gedichte. Übers. von Bettina Eberspächer. München: Edition Pixis bei Janus press 1997. 104 S.

 • Boja, Renata

  Spojrzenia/ Blicke. Wiersze/ Gedichte. Übers. von Renata Boja. Zweisprachige Ausgabe. Wiesbaden 2004.

Seitennavigation