Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

81 - 90 von 134 Ergebnissen

Seitennavigation

 • GLAUER, Adelheid:

  150 Jahre – eine Zeitreise = 150 lat – podróż w czasie <zweisprachig>. Übers. ins Pol. Aneta Jaron, Maksymilian Antkowiak. Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2012. 440 S. Ill.
 • GOERDT, Wilhelm:

  Historia filozofii rosyjskiej [Russische Philosophie. Grundlagen]. Übers. von Jacek Antkowiak. Kraków: Wydawnictwo WAM 2012. 637 S. (=Myśl Filozoficzna)
 • GOTTSCHALK, Andreas:

  Niedzielna służba Boża na lata A, B, C [Fürbitten in der Gemeinde. Für die Sonn- und Feiertage]. Übers. von Michał Szczepaniak. Kielce: Wydawnictwo Jedność cop. 2012. 478 S.
 • GROCHOLL, Wolfgang:

  Joseph Martin Nathan: życie i cierpienie dla bezgranicznego miłosierdzia w morawsko-śląskiej ziemi [Joseph Martin Nathan: Leben und Leiden für grenzenlose Caritas im mährisch-schlesischen Land]. Übers. von Urszula Sipel-Wiecha, Jan Piechoczek. Branice; Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2012. 145, [48] S. Ill.
 • GRÖGER, Josef:

  Oni dali świadectwo : wspomnienie trzech zasłużonych duchownych parafii Koźle na Górnym Śląsku = Sie gaben Zeugnis : zur Erinnerung an drei verdienstvolle Geistliche der Pfarrgemeinde in Cosel/Oberschlesien. Übers. von Regina Hajduk. Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża cop. 2015. 60, 60 S. Ill.

  Z historii klasztoru franciszkanów minorytów w Koźlu (Górny Śląsk). Przyczynek do ponownego wyświęcenia kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, dawniej kościół minorytów, w Koźlu 2010. Studium historyczne [Zur Geschichte des Franziskaner-Minoritenklosters in Cosel (Oberschlesien). Ein Beitrag anläßlich der Wiedereinweihung der Maria-Himmelfahrt-Kirche, ehemals Minoritenkirche, in Cosel. Eine historische Studie]. Übers. von Regina Hajduk. Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2012. 141, [6] S. Ill.

 • GROYS, Boris:

  Wprowadzenie do anty-filozofii [Einführung in die Anti-Philosophie]. Übers. von Joanna Gilewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa 2012. X, 239, [7] S. (=Terminus. Akademia)
 • GUTBERLET, Bernd Ingmar:

  Kalendarz Majów. Prawda o największej zagadce wysoko rozwiniętej cywilizacji [Der Maya-Kalender. Die Wahrheit über das größte Rätsel einer Hochkultur]. Ill. Krisztiny Bradeanu. Übers. von Monika Rodkiewicz. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga 2012. 262, [1] S. Ill.
 • GALL, Alfred:

  Humanizm performatywny : polemika z filozofią w praktyce literackiej Witolda Gombrowicza [Performativer Humanismus : die Auseinandersetzung mit Philosophie in der literarischen Praxis von Witold Gombrowicz]. Übers. von Grzegorz Sowinski. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas cop. 2011. 499, [1] S. (=Polonica Leguntur : literatura polska w krajach języka niemieckiego, 12)

 • GATHMANN, Peter:

  Narcyz Goebbels : biografia psychohistoryczna [Narziss Goebbels : eine psychohistorische Biografie]. Peter Gathmann, Martina Paul. Übers. von Ewa Kowynia. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas cop. 2011. 320 s., [16] S. Ill.

 • GLAZAR, Richard:

  Stacja Treblinka [Die Falle mit dem grünen Zaun : Überleben in Treblinka]. Übers. und Vorwort von Ewa Czerwiakowska. Warszawa: Ośrodek Karta : Dom Spotkań z Historią 2011. 202, [1] S., [19] S. Ill. (=Żydzi Polscy)

Seitennavigation