Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

11 - 20 von 42 Ergebnissen

Seitennavigation

 • OHLER, Annemarie:

  Macierzyństwo w Biblii [Mutterschaft in der Bibel; Sachbuch]. Übers. von Magdalena Ruta. Kraków: WAM 1996. 235 S., ill.
 • OHLER, Norbert:

  Życie pielgrzymów w średniowieczu: między modlitwą a przygodą [Pilgerleben im Mittelalter: zwischen Andacht und Abenteuer]. Übers. von Magdalena Ruta. Kraków: Wyd. WAM 2000. 328 S.
 • OPITZ, Martin

  Antologia. Eine Anthologie [zweisprachig]. Auswahl und Bearb.: Bolesław Fac. Gdańsk: Wydaw. im. Joachima Lelewela; Tow. Polska - Niemcy w Gdańsku 1995. 172 S.

  Wiersze wybrane [Ausgewählte Gedichte]. Übers. von Stan Bogdan. Gdańsk; Warszawa: Wydawnictwo Hevra Marcin Mańkowski. 2007. 51 S.
 • OSTEN, Manfred:

  Drzewo podróżujących [Der Baum der Reisenden]. Übers. von Andrzej Lorenz. Nachwort: Stefan Hubert Kaszyński. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział Wojewódzki 1997. 108 S.
 • OSTERWALDER, Josef:

  Opowiedz mi o Panu Bogu: mały podręcznik wiary dla dzieci, rodziców i wychowawców [Erzähl mir eine Geschichte von Gott]. Übers. von Wincenty Łaszewski. Warszawa: Wyd. Księży Marianów 1993.
 • OPOWIADANIE historii

  Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności. Auswahl, Übers. und Bearbeitung von Jerzy Kałążny. Poznań: Wyd. Poznańskie 2003. 659 S. (=Poznańska Biblioteka Niemiecka; 19).

 • OTT, Wolfgang:

  Rekiny i małe rybki [Haie und kleine Fische]. Übers. von Robert Stiller. Warszawa: Bellona 2004. 429 S. (=Biblioteka Bestsellerów Bellony). Roman.
 • Onichimowska, Anna

  Sen, ktόry odszedł
  Wo ist mein Traum?
  Übers. von Natalie Weber. Mit Illustr. von Krystyna Lipka-Sztarballo. Saarbrücken: Verlag Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse 2005. 40 S.

  Eine gelbe Geschichte. Übers. von Natalie Weber. Mit Illustr. von Krystyna Lipka-Sztarballo. Saarbrücken: Verlag Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse 2004. 38 S.

 • OELLERS, Norbert; STEEGERS, Robert:

  Spotkajmy się w Weimarze: literatura i życie za czasów Goethego [Treffpunkt Weimar: Literatur und Leben zur Zeit Goethes]. Übers. von Marek Przybecki. Poznań: Wydaw. Poznańskie 2004. 407 S.
 • Odija, Daniel (1974)

  Tartak.
  Das Sägewerk.
  Roman. Übers. von Martin Pollack. Wien: Zsolnay 2006. 176 S.
  Das Sägewerk. Übers. von Martin Pollack. München: Dtv 2009. 172 S. (=dtv; 13752).

  Ulica.
  Auf offener Straße. 
  Roman. Übers. von Martin Pollack. Wien: Zsolnay 2012. 140 S. 

Seitennavigation