Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

21 - 30 von 78 Ergebnissen

Seitennavigation

 • TREICHEL, Hans-Ulrich:

  Akord Tristana [Tristanakkord]. Übers. von Agnieszka Kowaluk. Warszawa: Czytelnik 2001. 190 S. (=Nike).

  Anatolin [Anatolin]. Übers. von Emilia Bielicka. Warszawa: Spółdzielnia Wydaw. „Czytelnik" 2009. [2], 118, [2] S. (=Mała Proza)

  Utracony [Der Verlorene]. Übers. von Agnieszka Kowalik. Warszawa: Czytelnik 1999. 82 S

 • TUGENDHAT, Ernst:

  Bycie. Prawda. Rozprawy filozoficzne [Philosophische Aufsätze]. Übers. von Janusz Sidorek. Warszawa: Oficyna Naukowa 1999. 289 S. (=Terminus; 17).
 • Tuwim, Julian (1894-1953)

  Figielek
  Firlefanz
  . Ein halbes Hundert Gedichte für Kinder. Mit Bildern von Marta Hofmann. Übers. von Wolfgang von Polentz. Berli: Amalienpresse 2014. 119 S. Zweisprachige Ausgabe.

  Lokomotywa
  Die Lokomotive.
  Übers. von James Krüss. Ill. von Jan Marcin Szancer. Poznań: Oficyna Wyd. G & P 2002. 24 S.

  Lokomotywa / The Locomotive / Die Lokomotive
  Übers. von Wolfgang von Polentz. Kraków: Universitas 2013. 22 S.


  Lokomotywa, W Aeroplanie.
  Die Lokomotive / Im Flugzeug
    Übers. von Wolfgang von Polentz, Ill. von Anna Zunterstein. Berlin: Amalienpresse 2012. [24 + 20 S.]

  Pan Maluskiewicz i wieloryb
  Herr Klitzewinzig und der Wal. Ill. von Bohdan Butenko. Übers. von Joanna Manc. Hannover: DIE BUCHPILOTEN KG 2010. 20 S. 

  Wybór wierszy. Ausgewählte Gedichte. Hrsg. Von Stowarzyszenie Mea Polonia. Przekl. /Übers.: Uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu. Red. Hanna Kaczmarczyk. Drösing: Driesch 2014. 24 + 26 S.

  Zweisprachige Ausgabe

 • THIESSEN, Gerd:

  Czasy Jezusa: tło społeczne pierwotnego chrześcijaństwa [Soziologie der Jesusbewegung: ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Urchristentums]. Übers. von Franciszek Wycisk. Kraków: Wyd. WAM 2004. 167 S.
 • TRENKER, Joachim:

  Naród z przeszłością. Eseje o Niemczech [Essays über Deutschland]. Übers. von Wojciech Pięciak et al. Poznań: PTPN 2004. 278 S.

  Wolfgang Templin; Basil Kerski: Berlin Zachodni, Berlin Wschodni, Berlin: szkice i rozmowa o stolicy Niemiec [Skizzen und ein Gespräch über die deutsche Hauptstadt]. Szczecin: Instytut Niemiec i Europy Północnej: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej 2003. 151 S. (=Polsko-Niemiecka Biblioteka Szczecińska).
 • THADDEN, Rudolf von:

  Gryf i krzyż : powieść historyczno-przygodowa osnuta na dziejach Pomorza w XII wieku [Greif und Kreuz : ein Abenteuer im Pommern des 12. Jahrhunderts]. Übers. von Grażyna Prawda. Ill. von Sibylle Oeler. Szczecin: Wydawnictwo Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica 2014. 266, [2] S. Ill.

  Pytania o Prusy: historia państwa zawieszonego [Fragen an Preußen: zur Geschichte eines aufgehobenen Staates]. Übers. von Agnieszka Krzemińska, Bartosz Nowacki. Das Gespräch mit dem Autor durchgeführt von Adam Krzemiński. Olsztyn: Wspólnota Kulturowa Borussia 2004. 164 S. (=Odkrywanie Światów; seria nowa).

  Trzygłów : z dziejów życia na Pomorzu między Kościołem a polityką 1807-1948 [Trieglaff : eine pommersche Lebenswelt zwischen Kirche und Politik 1807-1948]. Übers. von Anna Wziątek. Vorwort von Jan M. Piskorski. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2015. 338, [1] S. Ill. (=Studia Brandtiana. Translationes, vol. 6)

 • TIMM, Uwe:

  Na przykładzie mojego brata [Am Beispiel meines Bruders]. Übers. von Aleksander Żychliński. Warszawa: Czytelnik 2005. 142 S.
 • TAUBITZ, Monika:

  Pochwała równiny : wiersze [Lob der Ebene : Gedichte]. Red. und Nachw. von Joanna Małgorzata Banachowicz. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2017. [2], 41, [1] S.

  Próba nurkowania : wiersze. Hrsg. und Nachwort: Edward Białek und Justyna Kubocz. Wrocaw: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe 2008. 86 S. (=Poetae Silesiae).

  Przez dziurę w płocie: opowieść z dzieciństwa 1944–1946 [Durch Lücken im Zaun: eine Kindheit zwischen 1944 und 1946]. Übers., Red. und Nachwort: Justyna Kubocz und Jan Pacholski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut 2006. 230 S. (=Nowe Książki z Niemiec).

  Ten kraj dał mi słowo swoje: wiersze o Śląsku [Ein Land gab mir das Wort: Gedichte über Schlesien]. Redaktion und Übers.: Justyna Kubocz. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe; Dresden: Neisse Verlag 2006. 157 S. Text dt. u. poln. (=Nowe Książki z Niemiec).

 • TECZKA Hitlera:

  Teczka Hitlera [Das Buch Hitler]. Hrsg. von Henrik Eberle und Matthias Uhl. Vorwort: Horst Möller. Übers. von Barbara Ostrowska. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2005. 464 S.

  Teczka Hitlera [Das Buch Hitler]. Red. von Henrik Eberle und Matthias Uhl. Vorwort von Horst Möller. Übers. von Barbara Ostrowska. Warszawa: Świat Książki 2009. 464 S. Ill.
 • TROELTSCH, Ernst:

  Religia, kultura, filozofia: wybór pism [Auswahl von Schriften]. Auswahl, Einführung, Übers. von Andrzej Przyłębski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2006. 274 S. (=Poznańska Biblioteka Niemiecka 24).

Seitennavigation