Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

11 - 20 von 56 Ergebnissen

Seitennavigation

 • ZANKER, Paul:

  August i potęga obrazów [Augustus und die Macht der Bilder]. Übers. von Lechoslaw Olszewski. Poznań: Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1999. 376 S.
 • ZELLER, Michael:

  Cafe Europa [Cafe Europa]. Übers. von Maria Podlasek-Ziegler. Warszawa: Wyd. Polsko-Niemieckie 1999. 266 S.
 • ZERBST, Rainer:

  Gaudi 1852-1926: Antoni Gaudi i Cornet -- życie dla architektury [Gaudi]. Übers. von Marianna Meyer. Köln: taschen; Warszawa: Solis 1999. 239 S.
 • ZERNACK, Klaus

  Niemcy – Polska: z dziejów trudnego dialogu historiograficznego [Ausgewählte Schriften]. Redaktion: Henryk Olszewski. Übers. von Łukasz Musiał. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2006. 477 S. (=Poznańska Biblioteka Niemiecka).

  Polska i Rosja: dwie drogi w dziejach Europy [Polen und Russland: zwei Wege in der europäischen Geschichte]. Übers. von Andrzej Kopacki. Warszawa: Wiedza Powszechna: Niemiecki Instytut Historyczny 2000. 782 S. (=Klio w Niemczech, 7).

 • ZIEGLER, Gudrun:

  Tajemnice rodu Romanowów [Das Geheimnis der Romanows]. Übers. von Elżbieta Cieślik. Warszawa: Świat Książki 2000. 287 S. (=Niezwykli, Nieprzeciętni, Niezapomniani).
 • ZIEHR, Wilhelm:

  Krzyż -- symbol i rzeczywistość [Das Kreuz]. Übers. von Elżbieta Jeleń. Kraków: Wydaw WAM, Warszawa: PWN Oddział w Krakowie 1998. 239 S.
 • ZIMMERLING, Dieter:

  Od końca do końca: rzecz o radościach eschatologicznych [Lauter Weltuntergänge: die Lust an der Endzeitstimmung]. Übers. von Tadeusz Szafranski. Warszawa: Pax 2000. 226 S.
 • ZOECHLING, Christa:

  Haider, kim jest [Haider: Licht und Schatten einer Karriere]. Übers. von Jolanta Sosnowska. Kraków: Biały Kruk 2000. 223 S.
 • ZWEIG, Stefan:

  24 godziny z życia kobiety [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau]. Übers. von Maria Wisłowska. Łódź: Cypniew 1996. 123 S.

  24 godziny z życia kobiety i inne opowiadania [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau]. Übers. von Zofia Rittnerowa, Maria Wisłowska, Izabella Czermakowa. Warszawa: Świat Książki 2003. 220 S.

  Amok [Amok : Novellen einer Leidenschaft]. Übers. von Zofia Rittnerowa. Toruń: Wydawnictwo „C&T” 2017. 140, [2] S.

  Amok [Der Amokläufer; Novelle]. Übers. von Zofia Rittnerowa. Warszawa: Muza 1995. 79 S.

  Balzac : biografia [Balzac]. Bearbeitung und Nachwort: Richard Friendenthal. Übers. von Wanda Kragen. 3. Aufl. Warszawa: Wydaw. W.A.B. 2008. 357 S. Ill.

  Joseph Fouché: portret człowieka politycznego [Joseph Fouché: Bildnis eines politischen Menschen]. Übers. von Janina Kumaniecka. 2. Aufl. Katowice: Książnica 2000. 260 S.

  Joseph Fouché: portret człowieka politycznego. [Joseph Fouché. Bildnis eines politischen Menschen]. Übers. von Janina Kumaniecka. Katowice: Książnica 1994

  Maria Antonina [Marie Antoinette]. Übers. von Zofia Petersowa. Katowice: Książnica 2005. 462 S. (=»Książnica« Kieszonkowa).

  Niecierpliwość serca [Ungeduld des Herzens]. Übers. von Zofia Petersowa. Warszawa: Muza S.A. 1994 (=Biblioteka Bestsellerów).

 • ZWEIG, Arnold:

  Niecierpliwość serca [Ungeduld des Herzen]. Übers. von Zofia Petersowa. Warszawa: Muza 1997.
  423 S.

  Spór o sierżanta Griszę [Der Streit um den Sergeanten Grischa]. Übers. von Wanda Kragen. Warszawa: Wiedza i życie 1997. 455 S. (=Edukacja europejska).

Seitennavigation