Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 

17 czerwca 2021 r. minie 30 lat od momentu podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji organizowane są wydarzenia, podsumowujące mijające 30 lat oraz wskazujące kierunki działań w przyszłości:

Konferencja naukowa w Warszawie, 17-19 czerwca 2021

Konferencja w Opolu 24-25 czerwca 2021

Debata w Berlinie, koniec czerwca 2021

Podczas konferencji w Warszawie, dokładnie w rocznicę podpisania Traktatu, Rozmowa ze Świadkami historii przybliży nam wydarzenia lat 1990/91. W kolejnych dniach referenci i komentatorzy podczas sesji tematycznych podejmą tak kluczowe kwestie dla rozwoju relacji polsko-niemieckich jak: gospodarka, bezpieczeństwo, współpraca transgraniczna, społeczeństwo obywatelskie oraz polityka historyczna i kultura pamięci. Będziemy także debatować, jak wspierać komunikację polsko-niemiecką.

W Opolu uwagę poświęcimy regionalnej współpracy gospodarczej. O jej korzyściach i wyzwaniach dyskutować będą przedstawiciele kształtujących ją firm. Ponad to eksperci oraz praktycy wymienią się uwagami na temat sytuacji Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce.

Organizatorzy główni: Instytut Studiów Politycznych PAN, Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

Współorganizatorzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja im. Friedricha Eberta, Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Współorganizatorzy wydarzenia w Opolu: Urząd Marszałkowski województwa opolskiego, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Język konferencji: polski i niemiecki. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Dalsze szczegółowe informacje (w tym linki do  streamingu online) będą na tej stronie podawane w czerwcu.

Zaproszenie      [pl] [de]
Programy konferencji

Konferencja w Warszawie, 17-19 czerwca 2021 r.   [pl] [de]

Konferencja w Opolu 24-25 czerwca 2021 r. [pl] [de] (szczegóły wkrótce)

          Program ramowy  konferencji w Opolu    [pl] [de]

24 czerwca 2021 (czwartek)

Otwarcie konferencji 17:00-17:30

Dyskusja wprowadzająca 17:30-19:00

Dyskusja wieczorna 19:15-20:30: Górnośląskie science & fiction: kalejdoskop światów

 25 czerwca 2021 (piątek)          

9:00-10:00                  Sesja I: Współpraca gospodarcza

cz. I: Polskie firmy w Niemczech (doświadczenia, sukcesy i bariery działalności, perspektywy współpracy)                             

10:10-11:00                Sesja II: Współpraca gospodarcza

cz. II: Niemieckie firmy w Polsce (doświadczenia, sukcesy i bariery działalności, perspektywy współpracy) 

11:15-12:45                Sesja III: Współpraca regionalna z perspektywy samorządów                                     

13:45-15:45                Sesja IV: Niemcy w Polsce, Polacy w Niemczech - sukcesy i kontrowersje polityki mniejszościowej 

 

Komitet Naukowy

dr Martin Dahl (Uczelnia Łazarskiego)

dr Magdalena Lemańczyk (ISP PAN)

prof. dr  Peter Oliver Loew (DPI)

dr Agnieszka Łada (DPI)

prof. dr  Piotr Madajczyk (ISP PAN)

dr  Paweł Popieliński (ISP PAN)

Komitet Organizacyjny

dr Piotr Andrzejewski (ISP PAN)

dr Adrian Chojan (Uczelnia Łazarskiego)

dr Ewelina Florczak (Uczelnia Łazarskiego)

dr  Paweł Popieliński (ISP PAN)