IMG 9310Polendenkmal Bundestag Small

AktualnościEcho medialneRozmowy o polsko-niemieckiej  kulturze  pamięci Filmy nt.  okupacji Polski przez NiemcyMłodzieżowe Pomysły dla Domu Polsko-Niemieckiego

Na temat planowanego "Domu Polsko-Niemieckiego. Pamięć – Spotkanie – Zrozumienie"

Po tym jak jesienią 2017 r. tzw. „Inicjatywa pomnika polskiego“ wezwała do wzniesienia w centrum Berlina pomnika upamiętniającego polskie ofiary okupacji niemieckiej 1939-1945, a jej prace poparł Niemiecki Instytutu Spraw Polskich  (DPI) wiele osobistości ze świata niemieckiej polityki, nauki, kultury oraz społeczeństwa obywatelskiego przyłączyło się do apelu.

Dyskusje, które toczyły się w niemieckim Bundestagu, jak również w  świecie nauki  oraz społeczeństwie obywatelskim doprowadziły do podjęcia  30 października 2020 r.  uchwały Bundestagu      o utworzeniu „miejsca pamięci i spotkań w celu oddania sprawiedliwości charakterowi niemiecko-polskiej historii oraz przyczynienia się do pogłębienia szczególnych stosunków dwustronnych”.  Uchwała została przyjęta nie tylko przez cztery frakcje parlamentarne składające projekt, ale także przez "DIE LINKE". Frakcja AfD wstrzymała się od głosu. Debatę Bundestagu można obejrzeć tutaj. Kilka dni wcześniej Bundestag podjął uchwałę o utworzeniu centrum dokumentacji ofiar niemieckiej okupacji w Europie.

W celu realizacji uchwały Bundestagu powołano polsko-niemiecką Komisję Ekspertów oraz Radę Polityczną. W wyniku trwających sześć i pół miesiąca  rozmów i konsultacji z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego powołane gremia, w ścisłej współpracy z Niemieckim Instytutem Spraw Polskich, opracowały koncepcję Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską. Koncepcja przyszłego Miejsca została przedstawiona przez federalnego ministra spraw zagranicznych Heiko Maasa 15 września 2021 r. Tutaj można obejrzeć prezentację koncepcji.

W 2022 roku Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało projekt w gestię Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów. Minister stanu powierzyła opracowanie szczegółowego projektu koncepcji  Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską Fundacji  na rzecz Pomnika Pomordowanych Żydów Europy we współpracy z Niemieckim Instytutem Spraw Polskich. Zespół Domu Polsko-Niemieckiego, utworzony przy Fundacji „Pomnik Pomordowanych Żydów Europy”, rozpoczął swoją działalność w marcu 2023 roku. Wiosną 2024 roku zespół ten przedłoży rządowi federalnemu oraz Bundestagowi projekt wykonawczy, który zawierać będzie koncepcje miejsca pamięci, programu edukacyjnego i wystwienniczego.

Niemiecki Instytut Polski poprzez swoją "Latającą Akademię" stale działa na rzecz wzmocnienia świadomości nt. okupacji Polski w czasie II wojny światowej w społeczeństwie niemieckim - obecnie poprzez projekty "Młodzieżowa Kuźnia Pomysłów dla Domu Polsko-Niemieckiego" oraz "Schicksale aus Polen 1939-1945. Erinnern lokal & digital" (Losy z Polski 1939-1945. Upamiętnianie lokalnie i cyfrowo).

Film Anne Preussel na temat Miejsca Pamięci i Spotkaniu z Polską

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dzięki życzliwemu wsparciu Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów,  Fundacji Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) oraz Federalnego Ministerstwa Finansów (BMF).

Logo BKM

 

Logoleiste Bildungsagenda quer en