IMG 9310Polendenkmal Bundestag Small

AktualnościEcho medialne w  języku niemieckim Echo medialne w języku polskim

Na temat planowanego „miejsca pamięci i spotkań z Polską” w Berlinie

Po tym jak jesienią 2017 r. tzw. „Inicjatywa pomnika polskiego“ wezwała do wzniesienia w centrum Berlina pomnika upamiętniającego polskie ofiary okupacji niemieckiej 1939-1945, a jej prace poparł Niemiecki Instytutu Spraw Polskich (DPI) wiele osobistości ze świata niemieckiej polityki, nauki, kultury oraz społeczeństwa obywatelskiego przyłączyło się do apelu.

Dyskusje prowadzone w niemieckim Bundestagu, jak i w świecie nauki oraz społeczeństwie obywatelskim osiągnęły punkt kulminacyjny 30 października 2020 r. gdy Bundestag przyjął uchwałę o utworzeniu „miejsca pamięci i spotkań w celu oddania sprawiedliwości charakterowi niemiecko-polskiej historii oraz przyczynienia się do pogłębienia szczególnych stosunków dwustronnych”. Poza czterema klubami parlamentarnymi, które złożyły wniosek, uchwałę przyjęła również „DIE LINKE”. Frakcja AfD wstrzymała się od głosu.

   Tutaj     znajduje się przyjęty przez Bundestag wniosek,   tutaj debata z Bundestagu do obejrzenia.  

Niemiecki Instytut Spraw Polskich (DPI) przyjął decyzję Bundestagu z zadowoleniem i cieszy się, że jest ona również wyrazem uznania względem pracy jaką wykonuje w projekcie instytut.> patrz komunikat prasowy Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (DPI) w języku niemieckim    i w języku polskim.

Kilka dni wcześniej Bundestag uchwalił rezolucję o utworzeniu centrum dokumentacyjnego ofiar niemieckiej okupacji w Europie. ->   patrz   tutaj

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

przy życzliwym wsparciu Fundacji ZEIT Ebelin und Gerd Bucerius

ZS Logo 4c2