Miejsce pamięci i spotkań z Polską  Echo medialne w języku niemieckim Echo medialne w języku polskim

Komisja ekspercka w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych

W celu realizacji decyzji Bundestagu dotyczącej utworzenia miejsca pamięci i spotkań z Polską, Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod przewodnictwem ambasadora Rolfa Nikela stworzyło komisję, składającą się z polskich oraz niemieckich ekspertów i ekspertek ze świata nauki i społeczeństwa obywatelskiego. Komisja obradowała po raz pierwszy 10 lutego 2021 r. Posiedzenie otworzył Niemiecki Minister Spraw Zagranicznych Heiko Maas. Z ramienia Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (DPI) powołano dyrektora prof. dr hab. Petera Olivera Loew na członka komisji. Do lata ma się odbyć kilka spotkań, aby ostatecznie powstała koncepcja realizacji decyzji Bundestagu.

Tutaj  znajdują się oficjalne komunikaty prasowe Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wraz z oświadczeniem Ministra Spraw Zagranicznych. Heiko Maas wypowiedział się na temat kształtu nowego: „miejsca pamięci i spotkań z Polską” w Berlinie: „To miejsce pamięci i spotkań musi być historyczne i przyszłościowe zarazem, niemiecko-polskie i europejskie.”

Rezolucja Bundestagu w sprawie „miejsca pamięci i spotkań”

Tutaj znajduje się przyjęta 30.10.2020 r. uchwała o utworzeniu „miejsca pamięci i spotkań w celu oddania sprawiedliwości charakterowi niemiecko-polskiej historii oraz przyczynienia się do pogłębienia szczególnych stosunków dwustronnych”. Poza klubami parlamentarnymi, które złożyły wniosek, rezolucję przyjęła również frakcja „DIE LINKE”. Frakcja AfD wstrzymała się od głosu. 

Komunikat prasowy Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (DPI) w języku niemieckim znajduje się  tutaj, wersja w języku polskim tutaj. 

Tutaj znajduje się debata z Bundestagu do obejrzenia