Miejsce Pamięci i Spotkań z Polską  Echo medialne w języku niemieckim Echo medialne w języku polskimFilmy nt.  okupacji Polski przez NiemcyMłodzieżowa Kuźnia Pomysłów Rozmowy o polsko-niemieckiej  kulturze  pamięci

Zaproszenie do udziału w projekcie: Młodzież opracowuje pomysły dla "Domu Polsko-Niemieckiego"

230404 DeutschesPolenInstitutWebsiteBanner po tiny

 Zapraszamy młodych ludzi z Polski i Niemiec, którzy chcą dowiedzieć się więcej o polsko-niemieckim sąsiedztwie oraz mają ochotę zaangażować się na rzecz żywej i aktywnej kultury pamięci, do wspólnego opracowania pomysłów na projekty edukacyjne przyszłego "Domu Polsko-Niemieckiego" w Berlinie.

Więcej informacji o projekcie i możliwości uczestnictwa   [PDF]

Mehr Informationen zum Projekt und Teilnahmemöglichkeiten   [PDF]

Strona projektu 

Polska premiera filmu dokumentalnego "Głosy pamięci" 15.09.

15.9. Emilia Butynski 28

Piętnastego września w Ambasadzie Niemiec w Warszawie odbył się pokaz zrealizowanego na zlecenie DPI filmu pt. „Głosy Pamięci. Polska pod niemiecką okupacją“ z udziałem świadkami historii.

Prezentacja filmu poprzedzona była wystąpieniami ambasadora Thomasa Baggnera, który podkreślił znaczenie historii dla stosunków polsko-niemieckich, między innymi rolę powstającego Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską. Wicedyrektor DPI Agnieszka Łada-Konefał mówiła o rozwoju projektu w ostanich latach od inicjatywy obywatelskiej do przedsięwzięcia Bundestagu. Głos zabrała także Emilia Mansfeld, koordynatorka projektu Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską w Berlinie, która mówiła o obecnie realizowanych oraz planowanych działaniach edukacyjncyh w ramach projektu. Pokazany film oraz krótkie filmz edukacyjne mają zostać wykorzystane podczas różnych wydarzeń w całych Niemczech.

Spotkanie zwieńczyła międzypokoleniowa rozmowa na temat wydarzeń z czasów II wojny światowej pomiędzy świadkami historii, Wandą Traczyk-Stawską i Witoldem Lisowskim oraz uczniami Polsko-Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie. Szczególnie zapadły w pamięć słowa pani Traczyk-Stawskiej: "Wojna pozbawia człowieka godności. Młodzi ludzie są gotowi umrzeć, aby ją utrzymać [...] Nigdy więcej wojny! Niezależnie od koloru skóry czy przekonań, wszyscy jesteśmy jedną wielką ludzką rodziną."

Serdeczne podziękowania kierujemy w szczególności do świadków historii Bogdana Bartnikowskiego, Witolda Lisowskiego, Janusza Maksymowicza, Marii Stroińskiej, Anny Stupnickiej-Bando, Wandy Traczyk-Stawskiej oraz Leszka Żukowskiego. Dziękujemy współorganizatorowi - Ambasadzie Niemiec w Warszawie za udaną współpracę przy organizacji wydarzenia. Ogromnie dziękujemy uczniom Szkoły im. Willy'ego Brandta i znakomitym tłumaczom symultanicznym.

Film dokumentalny można obejrzeć na YouTube, zarówno w języku polskim, jak i niemieckim.

 Więcej informacji o projekcie filmowym można znaleźć tutaj.

Galeria zdjęć

Film dokumentalny „Głosy pamięci. Polska pod niemiecką okupacją” dostępny do obejrzenia w sieci!

Zeitzeugen2

W trakcie godzinnego filmu dokumentalnego pt.: „Głosy pamięci. Polska pod niemiecką okupacją” świadkowie wydarzeń z czasów niemieckiej okupacji w trakcie II wojny światowej, dzielą się swoimi trudnymi wspomnieniami z tamtego okresu.

O swoich doświadczeniach podczas walki w szeregach ruchu oporu z niemieckim okupantem opowiadają Witold Lisowski, Anna Stupnicka-Bando, Wanda Traczyk-Stawska oraz Leszek Żukowski. Swoimi przeżyciami dzielą się również Bogdan Bartnikowski i Maria Stroińska, którzy podczas wojny byli więźniami obozów koncentracyjnych i przymusowych obozów pracy. Kontekst historyczny ówczesnych wydarzeń naświetla prof. dr Peter Oliver Loew.

Dokument można w całości obejrzeć, zarówno w języku polskim, jak i niemieckim, na kanale YouTube Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich: https://www.youtube.com/deutschespoleninst/

Film powstał we współpracy z reż. Filipem Antonim Malinowskim dzięki wsparciu finansowemu Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Sanddorf-Stiftung.

Spotkanie autorskie: „Nigdy więcej wojny! 1 września w kulturze pamięci Polski i Niemiec w latach 1945—1989”

IMG 8828 

6 września w Domu Spotkań z Historią w Warszawie miało miejsce spotkanie autorskie, w czasie którego dyrektor DPI Prof. Dr. Peter Oliver Loew i Prof. Dr. Waldemar Czachur przedstawili swoją najnowszą książkę pt. „Nigdy więcej wojny! 1 września w kulturze pamięci Polski i Niemiec w latach 1945—1989”. Oprócz prezentacji pozycji, w której z naukową precyzją przeanalizowano obszerny materiał medialny z okresu od końca II wojny światowej, aż po Wiosnę Ludów w Europie, badacze przybliżyli słuchaczom problematykę obchodów 1 września i różnice w zbiorowej świadomości Polaków i Niemców na ten temat.

Wbrew pozorom, przeszłość inaczej ukształtowała pamięć o napaści Niemiec na Polskę w obu krajach. Czachur podkreślał, że w komunistycznej Polsce podtrzymywanie obchodów 1 września miało funkcje legitymizacyjne dla władz komunistycznych. Już od lat 50. narzucano określoną narrację historyczną, według której winę za zło wyrządzone w Polsce ponosili przedwojenna sanacja i III Rzesza. Próbowano pokazać, że jedynie model polityczny bloku sowieckiego jest gwarantem bezpieczeństwa. Z czasem zaczęto edukować na ten temat w szkołach, a symbolem gorzkiej przeszłości stał się właśnie 1 września, który już w latach 60. zaczęto upamiętniać minutą ciszy i obchodami na Westerplatte.

Według Petera Olivera Loewa, w Niemczech obraz tego dnia kształtował się zupełnie inaczej. Początkowo 1 września nie grał większej roli; zastanawiano się nad stratami własnymi w kraju i nad przyczynami upadku Republiki Wajmarskiej. Do głosu dochodzili komuniści, którzy mówili o wspólnym froncie rosyjsko-polsko-niemieckim i walce z faszyzmem. W NRD władze komunistyczne organizowały tego dnia uroczystości, ale ludność była do udziału w nich przymuszana, a przez to niechętna do upamiętniania 1 września. W RFN retoryka antywojenna z czasem przybierała na sile, na ulicach widoczne były transparenty z hasłem “Nie wieder Krieg!”. Bojkotowały one jednak wojnę jako środek polityki, a nie nawoływały do zbiorowej pamięci o jej wybuchu.

Dialog w kwestii 1 września zaczął kształtować się dopiero w roku 1989. Było to nowe otwarcie i moment do refleksji nad wspólną polityką historyczną Polski i Niemiec.

nigdy wiecej wojny br1 wrzesnia w kulturze pamieci polski i niemiec w latach 1945 1989Książka “Nigdy więcej wojny!” pokazuje, w jaki sposób ta wspólna pamięć kształtowała się przez lata. Badacze w swojej publikacji oprócz pochylenia się nad przyczynami upamiętniania 1 września w Polsce i Niemczech, przyglądają się także symbolice tego wydarzenia i aktorom jemu towarzyszącym. Dr. Annemarie Franke z Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, która miała okazję być jednym z pierwszych czytelników publikacji, w trakcie spotkania wyraziła swoją aprobatę dla ilości materiału faktograficznego, jaki udało się autorom zgromadzić w książce. Jej refleksja po lekturze jest pytaniem, które zrodzić się może u wielu: “Dlaczego nie wykorzystano zmian z 1989 r. do stworzenia wspólnego rytuału wokół 1 września?”

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Aktorzy, obszary, sposoby – komunikacja polsko-niemiecka: ze sobą i o sobie”.

Upamiętnienie napaści Niemiec na Polskę w 1939 r.

DPI 1 9 22 31

1 września, w 83. rocznicę napaści Niemiec na Polskę i tym samym rozpoczęcia II wojny światowej,  blisko 100 osób wzięło udział w organizowanym przez DPI zgromadzeniu w pobliżu dawnej Opery Krolla w Berlinie, możliwej lokalizacji „Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską". To właśnie w tym historycznym miejscu Adolf Hitler zapowiedział atak na Polskę w 1939 roku. Obecni uczestnicy i uczestniczki zgromadzenia upamiętnili ofiary okupacji niemieckiej minutą ciszy. Obecny był również zastępca ambasadora Polski Paweł Gronow oraz minister kultury Claudia Roth, która podkreśliła znaczenie upamiętnienia cierpień wyrządzanych przez Niemcy: "Niemcy są winne Polsce przede wszystkim to, abyśmy nie wypierali już lekcji z historii, naszej własnej, jak i wspólnej polsko-niemieckiej, lecz przywrócili je do świadomości naszego społeczeństwa." Ponadto minister stanu zadeklarowała wsparcie dla realizacji „Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską".

Wieczorem 1 września ponad 100 osób przybyło na zaproszenie DPI do Przedstawicielstwa Hesji w Berlinie, aby wziąć udział w premierzefilmu "Głosy Pamięci" zrealizowanego na zlecenie DPI i w ten sposób upamiętnić ofiary niemieckiej napaści na Polskę. Film   dokumentalny powstał we współpracy z reżyserem Filipem Antonim Malinowskim. Dzięki wspomnieniom świadków historii film dokumentuje cierpienia, które dotknęły społeczeństwo polskie  pod niemieckąokupacją.. Pokaz filmu poprzedziły przemówienia dyrektora DPI prof. dr. Petera Olivera Loewa i minister stanu Lucii Puttrich, a także przemówienia kierownika Wydziału Kultury i Społeczeństwa w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ralfa Beste i byłej przewodniczącej Bundestagu prof. dr Rity Süssmuth. Wydarzenie uwiecznik występpolskiego duetu Maniucha i Ksawery oraz uroczyste przyjęcie.

Upamiętnienie wydarzeń 1 września

AZ9A5260 a

Co roku 1 września jest dniem, w którym upamiętniamy niemiecką inwazję na Polskę w 1939 roku. Dzień ten wyznacza początek II wojny światowej oraz niemieckiej okupacji w Polsce. Dlatego również w tym roku chcielibyśmy zwrócić uwagę społeczeństwa w Niemczech na te wydarzenia.

W tym celu organizujemy w Berlinie następujące uroczystości: o godz. 16:00 przy dawnej Operze Krolla, w pobliżu możliwej lokalizacji „Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską”, odbędzie się zgromadzenie upamiętniające wydarzenia 1 września.  Następnie, o godz. 17:30 w przedstawicielstwie Hesji w Berlinie planowane jest wieczorne wydarzenie z przemówieniami zaproszonych gości oraz pokazem filmu (zaplanowanym zgodnie z programem na godz. 18:30).

Dyskusja online dnia 28.06: Polska na wystawie: doświadczenia i projekty w Niemczech rozmowa z cyklu "Impulsy: Rozmowy o polsko-niemieckiej kulturze pamięci"

z udziałem:

Adam Kerpel-Fronius, Fundacja Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, Berlin
prof. dr Peter Oliver Loew, Niemiecki Instytut Spraw Polskich, Darmstadt
dr Thorsten Smidt, Dom Historii Republiki Federalnej Niemiec, Bonn

 Polska wciąż odgrywa zdecydowanie zbyt mało istotnąrolę w wyobraźni historycznej społeczeństwa niemieckiego. Znajduje to odzwierciedlenie między innymi w wystawach historycznych na terenie Republiki Federalnej Niemiec. W jaki sposób można silniej zakorzenić historię stosunków polsko-niemieckich w niemieckiej kulturze muzealnej? Jak w ogóle powinna wyglądać współczesna wystawa historyczna? I w końcu, jak rozwinie się krajobraz pamięci Berlina, gdy powstanie "Centrum Dokumentacji Okupacji Niemieckiej i II Wojny Światowej", oraz "Miejsce Pamięci i Spotkań z Polską"?

Dyrektor DPI prof. dr Peter Oliver Loew rozmawia o tym z dwoma uznanymi ekspertami. Adam Kerpel-Fronius jest asystentem naukowym i dyrektorem portalu pamięciFundacji Pomnik Pomordowanych Żydów Europy w Berlinie. Fundacja odpowiedzialna jest za liczne miejsca pamięci oraz towarzyszące im wystawy historyczne. Dr Thorsten Smidt pełni funkcję dyrektora wystaw w Fundacji Dom Historii Republiki Federalnej Niemiec w Bonn i obecnie pracuje nad nową wystawą stałą. Polska zajmuje szczególne miejsce w jego sercu.

Nagranie z dyskusji

Debata i warsztaty: Wokół "Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską" 7 czerwca 2022 r.

DPI EAB EVENT 98

Foto: Michał Żak

7 czerwca 2022 r. eksperci i ekspertki, edukatorzy i edukatorki oraz inni zainteresowani zebrali się na obradach w Akademii Europejskiej w Berlinie, aby porozmawiać o przyszłym "Miejscu Pamięci i Spotkań z Polską" i omówić projekt w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, w szczególności w obliczu wojny na Ukrainie.

 Debata typu fishbowl

Zorganizowana w ramach wydarzenia debata nosiła tytuł "Ile Europy, a ile Polski potrzebuje niemiecka kultura pamięci?” W dyskusji wzięli udział dr Axel Drecoll, dyrektor Fundacji Miejsc Pamięci Brandenburgii i dyrektor Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Sachsenhausen, dr Annemarie Franke, asystentka naukowa Federalnego Instytutu Kultury i Historii Niemców w Europie Wschodniej oraz Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, dr Raphael Utz, kierownik Centrum Dokumentacji "II wojna światowa i niemiecka okupacja w Europie" (niem. Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa / ZWBE) Niemieckiego Muzeum Historycznego oraz prof. dr Peter Oliver Loew, dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. Dzięki formatowi fishbowl debata miała otwarty i dynamiczny charakter, a współuczestniczyli w niej przedstawiciele polsko-niemieckiego społeczeństwa obywatelskiego, niezależni eksperci i inne zainteresowane osoby.
O "Miejscu Pamięci i Spotkań z Polską" mówiono także w kontekście przyszłego Centrum Dokumentacji "II wojna światowa i niemiecka okupacja w Europie". Paneliści byli zgodni, że zarówno polska, jak i europejska perspektywa muszą być w większym stopniu włączone do niemieckiej kultury pamięci. Ponieważ zainteresowanie okresem nazizmu jest coraz większe, rodzi się pytanie, w jaki sposób instytucje mogą zwracać się do zwiedzających i ich edukować, nie tworząc przy tym „konkurencji” dotyczącej ofiar tamtych zbrodni i nie nakreślając jednostronnego obrazu reżimu okupacyjnego. Planowane miejsca pamięci powinny przede wszystkim dostarczać informacji na temat krajów sąsiadujących i podejmować z nimi dialog. "Miejsce Pamięci i Spotkań z Polską" oraz ZWBE nie powinny być postrzegane jako wystawy konkurujące ze sobą lub z innymi istniejącymi w miejscami pamięci, ale raczej jako wzajemnie uzupełniające się podmioty. Autentyczne miejsca pamięci różnią się bowiem od innych miejsc pamięci tym, że nie przypominają o konkretnych obiektach historycznych, podkreślał dr Raphael Utz. "»Miejsce Pamięci i Spotkań z Polską« powinno stać się przede wszystkim miejscem spotkania i dialogu" - mówił prof. dr Peter Oliver Loew.

Warsztaty

 W trakcie części warsztatowej, która miała miejsce w miłej atmosferze burzy mózgów, uczestnicy i uczestniczki wymieniali poglądy na temat aktualnych zagadnień kultury pamięci i edukacji historyczno-politycznej. Grupa uczestnicząca w warsztacie prowadzonym przez dr Weronikę Priesmeyer-Tkocz, zastępczynię dyrektora Akademii Europejskiej w Berlinie, zajmowała się pytaniem: jakie są konsekwencje wojny w Europie dla naszej pracy (edukacyjnej)? Drugie warsztaty, prowadzone przez Emilie Mansfeld, koordynatorkę projektu "Miejsce Pamięci i Spotkań z Polską" w Niemieckim Instytucie Spraw Polskich, dotyczyły dobrych praktyk w pracy nad edukacją historyczno-polityczną. W tym celu uczestnicy wymieniali się swoimi zawodowymi doświadczeniami. Trzecie warsztaty dotyczyły roli miejsc pamięci w polsko-niemieckiej kulturze pamięci. Poprowadzone zostały przez dr Annemarie Franke z Federalnego Instytutu Kultury i Historii Niemców w Europie Wschodniej oraz Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

Pewnym jest, że powstające Miejsce Pamięci stanie się centralnym obiektem zarówno dla osób i instytucji upamiętniających polskie ofiary Polski II wojny światowej. Wieloperspektywiczność, która obejmie pryzmat niemiecki i polski, będzie podwaliną dla projektowania miejsca. Ponadto, miejsce to powinno przemawiać nie tylko do społeczności polsko-niemieckiej, ale także do międzynarodowej publiczności.

 

Pełen program dostępny tutaj.

Galeria zdjęć.

Dyskusja online w środę, 4.05, od godz. 14.00.

We wrześniu ubiegłego roku opublikowano koncepcję "Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską", która realizuje jedną z dwóch uchwał dotyczących kultury pamięci o II wojnie światowej, przyjętych przez niemiecki Bundestag w październiku 2020 roku. Jednym z filarów przyszłego miejsca w ramach przyjętej ustawy, tuż obok "pamięci i upamiętnienia", jest "edukacja i spotkania". Celem tego podejścia jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także wyciągnięcie "lekcji z historii" mającej służyć dobrosąsiedzkiej przyszłości w Europie.
Jakie jednak wyzwania stoją przed edukacją historyczną dzisiaj, gdy pokój w Europie jest ponownie naruszany? W jaki sposób tworzy się nowoczesną edukację historyczną? Jakie udane przykłady praktyk edukacyjnych znaleźć można w polsko-niemieckim krajobrazie kultury pamięci? W jaki sposób działać powinno "Miejsce Pamięci i Spotkań z Polską"?
Na te i inne pytania chcielibyśmy porozmawiać z naszymi gośćmi i z Państwem podczas drugiego wydarzenia z naszego cyklu "Impulsy. Rozmowy o polsko-niemieckiej kulturze pamięci".

 Panelistami będą:

Agnieszka Kudełka, koordynatorka projektów edukacyjnych w Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie
Jan Krebs, koordynator Lernort 7xjung bei Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V. w Berlinie

Spotkanie moderować będzie:

 Emilie Mansfeld, koordynatorka projektu "Miejsce Pamięci i Spotkań z Polską", Niemiecki Instytut Spraw Polskich.

Apel Grupy Kopernika w 100. rocznicę urodzin Władysława Bartoszewskiego

19 lutego 2022 roku Władysław Bartoszewski obchodziłby 100. urodziny. Wraz z apelem przeciwko fatalizmowi obojętności  Grupa Kopernika upamiętnia tego odważnego aktora stosunków polsko-niemieckich. 

Apel polsko-niemieckiej Grupy Kopernika przeciwko fatalizmowi obojętności

Aufruf der deutsch-polnischen Kopernikus-Gruppe gegen den Fatalismus der Gleichgültigkeit 

Wydarzenie online "Jak dalej? Dyskusja na temat Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską" z dnia 23.11.2021 r.

Bild Diskussion 23.11.21

23 listopada Niemiecki Instytut Spraw Polskich zorganizował dyskusję online na temat "Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską". Ponad 90 zainteresowanych osób wzięło udział w wydarzeniu na temat projektu oraz jego przyszłości. Dyskusję poprowadziła dr Weronika Priesmeyer-Tkocz, wicedyrektorka Akademii Europejskiej w Berlinie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się dr hab. Karolina Wigura z Uniwersytetu Warszawskiego, Dietmar Nietan, poseł do Bundestagu oraz przewodniczący Zarządu Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich, Emilie Mansfeld, koordynatorka projektu "Miejsce Pamięci i Spotkań z Polską" oraz prof. dr Peter Oliver Loew, dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. W dużej części dyskusja skupiła się na wymienionych w koncepcji elementach przyszłego miejsca - upamiętnienie, dokumentacja oraz edukacja i spotkania – a takż kwestię konkretnych pomysłów, jak wcielić projekt w życie.

Ożywioną dyskusję wywołała kwestia konkretnej realizacji projektu, a przede wszystkim tego, jak powinna wyglądać wystawa poświęcona historii stosunków polsko-niemieckich. Podkreślano, że należy ukazać nie tylko okrucieństwa wojny, ale także dobre strony stosunków polsko-niemieckich. Podkreślano również misję edukacyjną, w ramach której główny nacisk powinien zostać położony na ofertę skierowaną do młodszego pokolenie, na przykład poprzez "Latającą Akademię", która mogłaby działać na terenie całych Niemiec i we współpracy z różnymi partnerami pod auspicjami przyszłego „Miejsca”. Miejsce to może być również doskonałym instrumentem umożliwiającym wielopłaszczyznowy dialog i dyskusję nie tylko na temat przeszłości, ale również teraźniejszości i przyszłości stosunków polsko-niemieckich. W trakcie dyskucji pojawił się również temat kontekstualizacji "Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską" z szeszej zakrojonym projektem centrum upamiętnienia wszystkich ofiar niemieckiej okupacji, choć jednogłoście opowiadano się za tym, aby miejsce to zachowało swoją odrębność.

O tym, jak i gdzie ma powstać "Miejsce Pamięci i Spotkań z Polską" oraz jakie środki finansowe zostaną na ten cel przeznaczone, zadecyduje nowy Bundestag. Bundestag ma już wkrótce podjąć decyzję w sprawie przyszłości projektu.

Jak dalej? Dyskusja na temat "Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską"

Po podjęciu przez Bundestag w 2020 roku uchwały o stworzeniu "Miejsca Pamięci i Spotkań   z Polską" powołana w tym celu Komisja Ekspertów opracowała koncepcję, która została publicznie zaprezentowana przez federalnego ministra spraw zagranicznych Heiko Maasa we wrześniu 2021 roku. Teraz wszystkie zainteresowane osoby będą miały możliwość podyskutować na ten temat z ekspertkami i ekspertami oraz innymi uczestniczkami i uczestnikami podczas spotkania na platformie Zoom.                            

Z jakich kluczowych elementów składa się koncepcja? Jak postrzegają Państwo koncepcję z perspektywy Państwa osobistego doświadczenia? Jakie szanse stwarza Państwa zdaniem projekt, również w zakresie możliwości współpracy? Co dalej z "Miejscem Pamięci i Spotkań z Polską" w najbliższej przyszłości?

Jakie dalsze pytania są dla Państwa szczególnie interesujące? Zapraszamy do przesłania pytań oraz sugestii na adres jankowska@dpi-da.de.  

Niemiecki Instytut Spraw Polskich serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się na platformie Zoom w języku niemieckim oraz polskim. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą tego formularza. Bezpośrednio po rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie wraz z linkiem do spotkania.  

Zaproszenie jako dokument pdf po polsku / Einladung als Pdf-Datei Deutsch

Dzięki uprzejmemu wsparciu Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.

Koncepcja Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską

W dniu 15 września 2021 r. Federalny Minister Spraw Zagranicznych Heiko Maas przedstawił koncepcję Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską. Koncepcja ta została opracowana przez Komisję Ekspertów w ścisłej współpracy z Niemieckim Instytutem Spraw Polskich.

Koncepcja w języku niemieckim i polskim w formacie pdf do pobrania poniżej:

KONCEPCJA "MIEJSCE PAMIECI I SPOTKAŃ Z POLSKĄ"

KONZEPT “ORT DES ERINNERNS UND DER BEGEGNUNG MIT POLEN”

Nagranie z prezentacji koncepcji na naszym kanale YouTube: https://youtu.be/fPH_vupLcZg

Film o  Miejscu Pamięci i Spotkań z Polską: https://youtu.be/Tn6nhWU8XP8

Przedstawienie koncepcji przez Federalnego Ministra Spraw Zagranicznych

W związku z ubiegłoroczną decyzją Bundestagu o utworzeniu w Berlinie Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską, Komisja Ekspertów powołana przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych opracowała w ścisłej współpracy z Niemieckim Instytutem Polskim koncepcję tego miejsca. Federalny Minister Spraw Zagranicznych Heiko Maas przedstawi tę koncepcję 15 września 2021 roku.

Zaproszenie na prezentację koncepcji:

"Szanowni Państwo,

w środę, dnia 15.09.2021 r. w godzinach 12:45 – 14:00 Federalny Minister Spraw Zagranicznych Heiko Maas przedstawi wyniki prac oraz zalecenia Komisji Ekspertów ds. Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską. Serdecznie zapraszamy na transmisję online prezentacji pod adresem: www.diplo.de/livestream.

Z wyrazami szacunku

Rolf Nikel

Ambasador"

Dyskusja "Zmierzając ku Miejscu Pamięci i Spotkań z Polską"

Z okazji  obchodzonej 1. września 2021 82. rocznicy ataku Niemiec na Polskę zaprosiliśmy do udziału w dyskusji  ekspertów i ekspertki w dziedzinie współpracy bilateralnej i kultury pamięci, aby porozmawiać na temat wyróżnionych w rezolucji Bundestagu obszarów planowanego Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską - "pamięć i upamiętnianie" oraz "edukacja i spotkania".

Tutaj można obejrzeć nagranie z dyskusji.

Relacja fotograficzna z wydarzenia w galerii zdjęć

Spotkanie online dla aktorów społeczeństwa obywatelskiego o przyszłym „Miejscu Pamięci i Spotkań z Polską” Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 1 lipca na zaproszenie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się spotkanie w ramach cyklu spotkań dla przedstawicieli i przedstawicielek społeczeństwa obywatelskiego, w czasie którego miała miejsce dyskusja na temat nowego Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem — w przebiegającej w konstruktywnej atmosferze dyskusji wzięło udział ponad 50-oro uczestników zarówno z kraju, jak i z zagranicy. W duchu dialogu ze społeczeństwem obywatelskim, planowane są kolejne rozmowy.

 Treść zaproszenia na wirtualne spotkanie na temat przyszłego "Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską”:

 Niniejszym chcielibyśmy zaprosić Państwa oraz inne społecznie zaangażowane osoby do udziału w spotkaniu na temat przyszłego „Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską” mającego upamiętniać ofiary niemieckiego terroru w Polsce w czasie II wojny światowej. Dyskusje te odbędą się w formie spotkania w nieoficalnej atmosferze, podczas którego rozmawiać będziemy o tym, w jaki sposób stworzyć tętniące życiem miejsce pamięci w Berlinie.

 Jak zapewne już Państwo wiedzą, Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec ściśle współpracuje obecnie z Niemieckim Instytutem Spraw Polskich i innymi ekspertkami i ekspertami ze środowisk akademickich i ze społeczeństwa obywatelskiego, aby opracować koncepcję utworzenia miejsca pamięci poświęconego ofiarom narodowosocjalistycznych Nie w Polsce w okresie okupacji w czasie II wojny światowej. Działania te mają na celu realizację przyjętej ponadpartyjnie przez Niemiecki Bundestag uchwały z 30 października 2020 r., która to zakłada stworzenie w centrum Berlina miejsca spotkań i dyskusji o wspólnej historii.

 Zgodnie ze wspomnianą uchwałą, miejsce to ma w sposób symboliczny skłaniać do budowania pamięci historycznej, edukować oraz zachęcać do wspólnego dialogu. Oprócz szerzenia świadomości na temat niemieckich zbrodni, należy odpowiednio upamiętnić ofiary w Polsce — zbiorowo bądź każdą z osobna. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w przeszłości, projekt ten może i powinien zostać zrealizowany z udziałem jak najszerszego grona specjalistów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. W tym celu od samego początku zainicjowaliśmy cykl nieformalnych konsultacji na tematprojektu, które obecnie kontynuowane są w ramach kameralnych  spotkań, jak to, na które Państwa dziś zapraszamy.

Możliwymi tematami naszego spotkania mogą być następujące kwestie::

  •  W jaki sposób wyobrażają sobie Państwo zaangażowanie Państwa lub Państwa organizacji we współtworzenie programu takiego miejsca pamięci?
  •  Jakie aspekty Państwa zdaniem powinien uwzględniać program takiego miejsca?
  •  Jak wyobrażają sobie Państwo aktywne zaangażowanie młodego pokolenia? Jakie sposoby i środki mogłyby być w tym zakresie pomocne?
    itp.
  • itp.

 

 Mając na uwadze te cele, chcielibyśmy zaprosić Państwa na wirtualne spotkanie w czwartek 01 lipca 2021 roku o godzinie 18:30.

 Mamy nadzieję na żywą dyskusję z Państwa udziałem!

 Z wyrazami szacunku,

Rolf Nikel

Ambasador, Przewodniczący Komisji Ekspertów

Dyskusja online "Współczesne wyzwania w polskiej i niemieckiej kulturze upamiętniania" | 8.06.2021

Miejsca pamięci, pomniki i muzea są naturalnym elementem otaczającego nas krajobrazu i ważnym narzędziem kształtowania pamięci zbiorowej. W drugiej połowie XX i początkach XXI wieku obserwowaliśmy zmieniające się języki upamiętniania, nowe strategie reprezentacji i towarzyszące im dyskusje. Na ile jednak kultury pamięci i praktyki upamiętniania mają charakter narodowy i czy możliwe jest wspólne polsko-niemieckie pamiętanie?

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu "Praktyki pamięci. Niemiecko-polskie debaty o upamiętnianiu"  odbędzie się   08.06.2021 o godz 18. Tutaj znajdą Państwo więcej informacji oraz link do rejestracji. 

Komisja ekspercka w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych

W celu realizacji decyzji Bundestagu dotyczącej utworzenia miejsca pamięci i spotkań z Polską, Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod przewodnictwem ambasadora Rolfa Nikela stworzyło komisję, składającą się z polskich oraz niemieckich ekspertów i ekspertek ze świata nauki i społeczeństwa obywatelskiego. Komisja obradowała po raz pierwszy 10 lutego 2021 r. Posiedzenie otworzył Niemiecki Minister Spraw Zagranicznych Heiko Maas. Z ramienia Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (DPI) powołano dyrektora prof. dr hab. Petera Olivera Loew na członka komisji. Do lata ma się odbyć kilka spotkań, aby ostatecznie powstała koncepcja realizacji decyzji Bundestagu.

Tutaj  znajdują się oficjalne komunikaty prasowe Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wraz z oświadczeniem Ministra Spraw Zagranicznych. Heiko Maas wypowiedział się na temat kształtu nowego: „miejsca pamięci i spotkań z Polską” w Berlinie: „To miejsce pamięci i spotkań musi być historyczne i przyszłościowe zarazem, niemiecko-polskie i europejskie.”

Rezolucja Bundestagu w sprawie „miejsca pamięci i spotkań”

Tutaj znajduje się przyjęta 30.10.2020 r. uchwała o utworzeniu „miejsca pamięci i spotkań w celu oddania sprawiedliwości charakterowi niemiecko-polskiej historii oraz przyczynienia się do pogłębienia szczególnych stosunków dwustronnych”. Poza klubami parlamentarnymi, które złożyły wniosek, rezolucję przyjęła również frakcja „DIE LINKE”. Frakcja AfD wstrzymała się od głosu. 

Komunikat prasowy Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (DPI) w języku niemieckim znajduje się  tutaj, wersja w języku polskim tutaj. 

Tutaj znajduje się debata z Bundestagu do obejrzenia