Miejsce pamięci i spotkań z Polską  Echo medialne w języku niemieckim Echo medialne w języku polskim

Apel Grupy Kopernika w 100. rocznicę urodzin Władysława Bartoszewskiego

19 lutego 2022 roku Władysław Bartoszewski obchodziłby 100. urodziny. Wraz z apelem przeciwko fatalizmowi obojętności  Grupa Kopernika upamiętnia tego odważnego aktora stosunków polsko-niemieckich. 

Apel polsko-niemieckiej Grupy Kopernika przeciwko fatalizmowi obojętności

Aufruf der deutsch-polnischen Kopernikus-Gruppe gegen den Fatalismus der Gleichgültigkeit 

Wydarzenie online "Jak dalej? Dyskusja na temat Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską" z dnia 23.11.2021 r.

Bild Diskussion 23.11.21

23 listopada Niemiecki Instytut Spraw Polskich zorganizował dyskusję online na temat "Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską". Ponad 90 zainteresowanych osób wzięło udział w wydarzeniu na temat projektu oraz jego przyszłości. Dyskusję poprowadziła dr Weronika Priesmeyer-Tkocz, wicedyrektorka Akademii Europejskiej w Berlinie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się dr hab. Karolina Wigura z Uniwersytetu Warszawskiego, Dietmar Nietan, poseł do Bundestagu oraz przewodniczący Zarządu Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich, Emilie Mansfeld, koordynatorka projektu "Miejsce Pamięci i Spotkań z Polską" oraz prof. dr Peter Oliver Loew, dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. W dużej części dyskusja skupiła się na wymienionych w koncepcji elementach przyszłego miejsca - upamiętnienie, dokumentacja oraz edukacja i spotkania – a takż kwestię konkretnych pomysłów, jak wcielić projekt w życie.

Ożywioną dyskusję wywołała kwestia konkretnej realizacji projektu, a przede wszystkim tego, jak powinna wyglądać wystawa poświęcona historii stosunków polsko-niemieckich. Podkreślano, że należy ukazać nie tylko okrucieństwa wojny, ale także dobre strony stosunków polsko-niemieckich. Podkreślano również misję edukacyjną, w ramach której główny nacisk powinien zostać położony na ofertę skierowaną do młodszego pokolenie, na przykład poprzez "Latającą Akademię", która mogłaby działać na terenie całych Niemiec i we współpracy z różnymi partnerami pod auspicjami przyszłego „Miejsca”. Miejsce to może być również doskonałym instrumentem umożliwiającym wielopłaszczyznowy dialog i dyskusję nie tylko na temat przeszłości, ale również teraźniejszości i przyszłości stosunków polsko-niemieckich. W trakcie dyskucji pojawił się również temat kontekstualizacji "Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską" z szeszej zakrojonym projektem centrum upamiętnienia wszystkich ofiar niemieckiej okupacji, choć jednogłoście opowiadano się za tym, aby miejsce to zachowało swoją odrębność.

O tym, jak i gdzie ma powstać "Miejsce Pamięci i Spotkań z Polską" oraz jakie środki finansowe zostaną na ten cel przeznaczone, zadecyduje nowy Bundestag. Bundestag ma już wkrótce podjąć decyzję w sprawie przyszłości projektu.

Jak dalej? Dyskusja na temat "Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską"

Po podjęciu przez Bundestag w 2020 roku uchwały o stworzeniu "Miejsca Pamięci i Spotkań   z Polską" powołana w tym celu Komisja Ekspertów opracowała koncepcję, która została publicznie zaprezentowana przez federalnego ministra spraw zagranicznych Heiko Maasa we wrześniu 2021 roku. Teraz wszystkie zainteresowane osoby będą miały możliwość podyskutować na ten temat z ekspertkami i ekspertami oraz innymi uczestniczkami i uczestnikami podczas spotkania na platformie Zoom.                            

Z jakich kluczowych elementów składa się koncepcja? Jak postrzegają Państwo koncepcję z perspektywy Państwa osobistego doświadczenia? Jakie szanse stwarza Państwa zdaniem projekt, również w zakresie możliwości współpracy? Co dalej z "Miejscem Pamięci i Spotkań z Polską" w najbliższej przyszłości?

Jakie dalsze pytania są dla Państwa szczególnie interesujące? Zapraszamy do przesłania pytań oraz sugestii na adres jankowska@dpi-da.de.  

Niemiecki Instytut Spraw Polskich serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się na platformie Zoom w języku niemieckim oraz polskim. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą tego formularza. Bezpośrednio po rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie wraz z linkiem do spotkania.  

Zaproszenie jako dokument pdf po polsku / Einladung als Pdf-Datei Deutsch

Dzięki uprzejmemu wsparciu Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.

Koncepcja Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską

W dniu 15 września 2021 r. Federalny Minister Spraw Zagranicznych Heiko Maas przedstawił koncepcję Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską. Koncepcja ta została opracowana przez Komisję Ekspertów w ścisłej współpracy z Niemieckim Instytutem Spraw Polskich.

Koncepcja w języku niemieckim i polskim w formacie pdf do pobrania poniżej:

KONCEPCJA "MIEJSCE PAMIECI I SPOTKAŃ Z POLSKĄ"

KONZEPT “ORT DES ERINNERNS UND DER BEGEGNUNG MIT POLEN”

Nagranie z prezentacji koncepcji na naszym kanale YouTube: https://youtu.be/fPH_vupLcZg

Film o  Miejscu Pamięci i Spotkań z Polską: https://youtu.be/Tn6nhWU8XP8

Przedstawienie koncepcji przez Federalnego Ministra Spraw Zagranicznych

W związku z ubiegłoroczną decyzją Bundestagu o utworzeniu w Berlinie Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską, Komisja Ekspertów powołana przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych opracowała w ścisłej współpracy z Niemieckim Instytutem Polskim koncepcję tego miejsca. Federalny Minister Spraw Zagranicznych Heiko Maas przedstawi tę koncepcję 15 września 2021 roku.

Zaproszenie na prezentację koncepcji:

"Szanowni Państwo,

w środę, dnia 15.09.2021 r. w godzinach 12:45 – 14:00 Federalny Minister Spraw Zagranicznych Heiko Maas przedstawi wyniki prac oraz zalecenia Komisji Ekspertów ds. Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską. Serdecznie zapraszamy na transmisję online prezentacji pod adresem: www.diplo.de/livestream.

Z wyrazami szacunku

Rolf Nikel

Ambasador"

Dyskusja "Zmierzając ku Miejscu Pamięci i Spotkań z Polską"

Z okazji  obchodzonej 1. września 2021 82. rocznicy ataku Niemiec na Polskę zaprosiliśmy do udziału w dyskusji  ekspertów i ekspertki w dziedzinie współpracy bilateralnej i kultury pamięci, aby porozmawiać na temat wyróżnionych w rezolucji Bundestagu obszarów planowanego Miejsca Pamięci i Spotkań z Polską - "pamięć i upamiętnianie" oraz "edukacja i spotkania".

Tutaj można obejrzeć nagranie z dyskusji.

Relacja fotograficzna z wydarzenia w galerii zdjęć

Dyskusja online "Współczesne wyzwania w polskiej i niemieckiej kulturze upamiętniania" | 8.06.2021

Miejsca pamięci, pomniki i muzea są naturalnym elementem otaczającego nas krajobrazu i ważnym narzędziem kształtowania pamięci zbiorowej. W drugiej połowie XX i początkach XXI wieku obserwowaliśmy zmieniające się języki upamiętniania, nowe strategie reprezentacji i towarzyszące im dyskusje. Na ile jednak kultury pamięci i praktyki upamiętniania mają charakter narodowy i czy możliwe jest wspólne polsko-niemieckie pamiętanie?

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu "Praktyki pamięci. Niemiecko-polskie debaty o upamiętnianiu"  odbędzie się   08.06.2021 o godz 18. Tutaj znajdą Państwo więcej informacji oraz link do rejestracji. 

Komisja ekspercka w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych

W celu realizacji decyzji Bundestagu dotyczącej utworzenia miejsca pamięci i spotkań z Polską, Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod przewodnictwem ambasadora Rolfa Nikela stworzyło komisję, składającą się z polskich oraz niemieckich ekspertów i ekspertek ze świata nauki i społeczeństwa obywatelskiego. Komisja obradowała po raz pierwszy 10 lutego 2021 r. Posiedzenie otworzył Niemiecki Minister Spraw Zagranicznych Heiko Maas. Z ramienia Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (DPI) powołano dyrektora prof. dr hab. Petera Olivera Loew na członka komisji. Do lata ma się odbyć kilka spotkań, aby ostatecznie powstała koncepcja realizacji decyzji Bundestagu.

Tutaj  znajdują się oficjalne komunikaty prasowe Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wraz z oświadczeniem Ministra Spraw Zagranicznych. Heiko Maas wypowiedział się na temat kształtu nowego: „miejsca pamięci i spotkań z Polską” w Berlinie: „To miejsce pamięci i spotkań musi być historyczne i przyszłościowe zarazem, niemiecko-polskie i europejskie.”

Rezolucja Bundestagu w sprawie „miejsca pamięci i spotkań”

Tutaj znajduje się przyjęta 30.10.2020 r. uchwała o utworzeniu „miejsca pamięci i spotkań w celu oddania sprawiedliwości charakterowi niemiecko-polskiej historii oraz przyczynienia się do pogłębienia szczególnych stosunków dwustronnych”. Poza klubami parlamentarnymi, które złożyły wniosek, rezolucję przyjęła również frakcja „DIE LINKE”. Frakcja AfD wstrzymała się od głosu. 

Komunikat prasowy Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (DPI) w języku niemieckim znajduje się  tutaj, wersja w języku polskim tutaj. 

Tutaj znajduje się debata z Bundestagu do obejrzenia