Esther Kinsky i Ryszard Turczyn laureatami Nagrody im. Karla Dedeciusa 2011 dla polskich i niemieckich tłumaczy

Darmstadt/Stuttgart, 28 marca 2011 r.

Laureatami tegorocznej nagrody im. Karla Dedeciusa dla polskich i niemieckich tłumaczy są Esther Kinsky i Ryszard Turczyn. Oboje zostali wyróżnieni za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu oraz pośrednictwo kulturowe między Polską a Niemcami. Wyboru laureatów dokonało polsko-niemieckie jury, któremu patronuje Karl Dedecius. Jest to piąta edycja przyznawanej przez Fundację im. Roberta Boscha nagrody. Jej wysokość wynosi 10000 euro. Tegoroczna uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 20 maja 2011 r., w dzień 90. urodzin Karla Dedeciusa w Darmstadt.
Esther Kinsky, ur. w 1956 roku, studiowała slawistykę i anglistykę w Bonn i Toronto. Od roku 1985 tłumaczy z języka polskiego, angielskiego i rosyjskiego na niemiecki. Przez 25 lat nieustannie przybliża polską literaturę czytelnikom niemieckojęzycznym. Przetłumaczyła utwory ponad 25 autorów. Ma w swoim dorobku przekłady aż ośmiu tytułów Olgii Tokarczuk. Od początku swojej działalności Kinsky odkrywała i propagowała nieznanych dotąd w Niemczech autorów takich jak Ida Fink, Miron Białoszewski, Piotr Szewc, Adam Wiedemann, Mariusz Szczygieł, Magdalena Tulli, Zyta Rudzka i Joanna Bator. Kinsky dość wcześnie zyskała uznanie Karla Dedeciusa. W ramach wydanej przez niego serii „Biblioteka Polska” tłumaczyła teksty Jarosława M. Rymkiewicza, Juliana Stryjkowskiego i Aleksandra Wata. Jury doceniło szczególnie jej umiejętność wiernego przekazania indywidualnego stylu autorów.

Ryszard Turczyn, ur. w 1953 roku, studiował germanistykę w Warszawie i od ponad 30 lat przekłada z języka niemieckiego i holenderskiego na polski. Pracuje również jako agent literacki. Jury uhonorowało jego szczególne wyczucie językowe, jego godną uwagi staranność w pracy nad tekstem, róźnorodność przełożonych przez niego tekstów i wkład w rozwój stosunków polsko-niemieckich. Turczyn dokonał przekładu „Pianistki” („Die Klavierspielerin”), pierwszego utworu prozatorskiego Elfriede Jelinek wydanego w Polsce, dla którego przez wiele lat poszukiwał wydawcy. Na łamach serii „Kroki/Schritte”, prezentującej wybitną literaturę niemiecką w Polsce ukazał się jego przekład „Poza winą i karą” („Jenseits von Schuld und Sühne”) Jeana Amery´ego oraz wybrane teksty młodych autorów: Tima Staffela, Christopha Simona i Markusa Wernera. Turczyn przełożył w sumie ponad 30 utworów beletrystycznych, w tym również kilka książek dla dzieci. Od wielu lat tłumaczy literaturę popularno-naukową, np. książki historyczne Guido Knoppa, reportaże Güntera Wallraffa i Ericha von Dänikena oraz prozę Wladimira Kaminera. Turczyn przełożył rownież teksty filozoficzne wchodzące w skład antologii oraz liczne sztuki teatralne i słuchowiska autorstwa m. in. Ulricha Plenzdorfa i Pavla Kohouta.

Informacja w języku niemieckim
Bibliografia Esther Kinsky
Bibliografia Ryszarda Turczyna
Zobacz też: www.bosch-stiftung.de/karldedeciuspreis