D P Barometer2021okl pl

Polacy i Niemcy we wspólnej Europie: ocena wzajemnych relacji i sytuacji międzynarodowej 30 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Barometr Polska-Niemcy 2021

Inhalt

Deutsch-Polnisches Barometer

„Barometr Polska–Niemcy” jest projektem, który cyklicznie gromadzi i  publikuje opinie Polaków i  Niemców o    wzajemnym wizerunku, stanie stosunków polsko-niemieckich i bieżących wyzwaniach. Instytut Spraw Publicznych prowadzi te badania od 2000 roku w ramach wspólnego projektu z   Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. W 2013 i  2016 roku badanie przeprowadzono także we współpracy z Fundacją Bertelsmanna, w 2018 z Fundacją Körbera, a  od 2019 z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, która wspierała także edycje projektu w latach 2006, 2008 i   2018. Od roku 2020 partnerem projektu jest także Deutsches Polen-Institut w Darmstadt

Deutsch-Polnisches Barometer 2021

 Lata 2020–2021  pozostaną zapewne w pamięci jako okres, w którym większość obszarów życia została zdominowana przez epidemię koronawirusa.
Nie inaczej było z relacjami polsko-niemieckimi. Utrudnienia w przekraczaniu granicy dla osób pracujących po jej drugiej stronie w związku z obowiązkiem
poddania się kwarantannie czy testowaniu, czasowe wstrzymanie łańcuchów dostaw z uwagi na zamknięcie granic wiosną 2020  roku, prawie całkowite zawieszenie osobistych spotkań, które tworzą ramy partnerstw miast i gmin czy wymian młodzieży, zdecydowane ograniczenie wyjazdów turystycznych do sąsiedniego kraju – to tylko niektóre przykłady utrudnień i zmian, jakie zaważyły na tych stosunkach. Z drugiej strony nastąpiły kolejne wydarzenia polityczne, a polsko-niemiecka współpraca gospodarcza nadal się rozwijała – Polska zajęła w 2020 roku piąte miejsce wśród najważniejszych partnerów handlowych Niemiec.
W 2021  roku obchodzimy zaś trzydziestolecie podpisania przez Polskę i Republikę Federalną Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku, co dodatkowo podkreśla wagę pytań o stan polsko-niemieckich kontaktów.

Stąd przeprowadzenie w tym jubileuszowym roku kolejnej edycji badań z serii Barometr Polska – Niemcy było szczególnie ważne. To reprezentatywne badanie opinii publicznej od wielu lat pozwala stwierdzić, jak Polki i Polacy oraz Niemki i Niemcy oceniają drugie państwo i jego społeczeństwo oraz dwustronne stosunki. W 2021  roku w analizach postanowiliśmy, z uwagi na wyżej wymienione wydarzenia, skupić się na kilku ich elementach – poza stanem relacji bilateralnych na polityce europejskiej oraz kwestiach globalnych.

Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada,  Polacy i Niemcy we wspólnej Europie: ocena wzajemnych relacji i sytuacji międzynarodowej 30 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Barometr Polska-Niemcy 2021, Instytut Spraw Publicznych/Deutsches Polen-Institut/Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa/Darmstadt 2021

Publikacja w języku niemieckim:

 Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada,  Polen und Deutsche im gemeinsamen Europa: Bewertung der gegenseitigen Beziehungen und der internationalen Lage 30 Jahre nach der Unterzeichnung des Vertrages über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit. Deutsch-Polnisches-Barometer 2021, Deutsches Polen-Institut/ Institut für Öffentliche Angelegenheiten, Darmstadt/Warschau 2021