okl miasta pl

Szukać tego, co nas łączy

Rozwój, szanse i wyzwania partnerstw miast z Polski i Niemiec

Inhalt

Partnerstwa miast z Polski i Niemiec to jeden z wielu szczebli współpracy między oboma państwami. Część z nich zapoczątkowano kilkadziesiąt lat temu, kiedy zwłaszcza zachodni Niemcy chcieli nieść pomoc mieszkańcom ówczesnej komunistycznej Polski, motywowani chęcią zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone w czasie drugiej wojny światowej. W latach dziewięćdziesiątych i tuż przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej przedstawiciele niemieckich miast dzielili się z Polakami dobrymi praktykami. Polacy postrzegali zaś kooperację z zachodnimi miastami jako dowód na przynależność do wspólnej europejskiej rodziny. Obecnie wymiana doświadczeń jest coraz częściej wzajemna, relacje są partnerskie, współpraca opiera się niejednokrotnie na konkretnych projektach. Nie oznacza to, że nie staje ona przed wyzwaniami. W niektórych miastach brakuje pomysłów, jak obecnie rozwijać kontakty, jak zachęcić młodych ludzi do zaangażowania się w polsko-niemieckie wymiany i jak rozmawiać na trudne tematy. Pomaga znalezienie wspólnych obszarów zainteresowań. Wszędzie dostrzec można, że czynnikiem kluczowym dla dobrego funkcjonowania partnerstwa czy współpracy w innej formie są zaangażowani w nią ludzie.

Publikacja stanowi podsumowanie ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli urzędów miejskich z Polski i Niemiec oraz kilkudziesięciu wywiadów pogłębionych z osobami zaangażowanymi we współpracę miast z obu krajów. Zawiera także rekomendacje i pomysły na rozwój partnerstw polsko-niemieckich.

Publikacja do pobrania:   Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada (red.), Szukać tego, co łączy. Rozwój, szanse i wyzwania partnerstw miast z Polski i Niemiec, Instytut Spraw Publicznych / Deutsches Polen-Institut, Warszawa / Darmstadt 2020 

Inhaltsverzeichnis

Spis treści

Główne wnioski

 •             Co wynika z badań?
 •             Co proponujemy?

Dlaczego badanie o partnerstwie miast?, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada

Polsko-niemieckie partnerstwa miast – od idei pojednania do partnerskiej wymiany wiedzy. Rys historyczny, Peter Oliver Loew

 • Historyczne początki
 • Faza pierwsza: od 1976 roku do lat 1989–1990
 • Faza druga: od 1991 do 2004 roku
 • Faza trzecia: od 2004 roku

Polsko-niemiecka współpraca miast – wyniki badania ankietowego, Aleksander Fuksiewicz, Agnieszka Łada

 • Charakterystyka miast, których przedstawiciele uczestniczyli w badaniu
 • Motywacja do podjęcia współpracy i kryteria wyboru partnera 
 • Rozwój współpracy i jej ocena       
 • Formy, dziedziny i rodzaje współpracy
 • Finansowanie współpracy
 • Symbole współpracy w przestrzeni publicznej
 • Opinie dotyczące korzyści ze współpracy 
 • Bariery i sposoby wspierania współpracy 
 • Podsumowanie

Partnerstwa z bliska –: wyniki i przykłady na podstawie wywiadów  , Peter Oliver Loew,  Agnieszka Łada, Paulina Piwowarczyk, Sandra Schwach

 • Wstępne uwagi metodyczne
 • Od miasteczka po metropolię – krótkie charakterystyki polsko-niemieckich partnerstw miast
 • Motywacja do nawiązania oraz kontynuowania współpracy
 • Od urzędu miasta po straż pożarną: rozmaitość aktorów współpracy
 • Od miejskiego festynu po dialog specjalistów: aktywności w ramach partnerstwa miast
 • Wymiana młodzieży w strukturze partnerstw miast
 •  (Nie) wszystko rozbija się o pieniądze
 • Od nazewnictwa ulic po laudacje: prezentacja partnerstwa w przestrzeni publicznej
 • Inne czynniki wpływające na przebieg współpracy
 • Upływ czasu i zmiany strukturalne a polsko-niemieckie partnerstwa miast
 • Efekty współpracy
 • Polsko-niemieckie partnerstwa miast na tle współpracy międzynarodowej
 • Plany na przyszłość dla polsko-niemieckich partnerstw samorządowych
 • Podsumowanie

Wnioski z badań i inspiracje dla rozwoju partnerstw miast, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada

 • Korzyści ze współpracy miast?
 • Przed jakimi wyzwaniami stają partnerstwa i jak je przezwyciężać?

Wybrana literatura

Noty o Autorach