Neuzugänge

 Hier präsentieren wir  unsere Bücher-Highlights des Monats.  Diese werden im ersten Regal im Lesesaal ausgelegt. 

Für Juni 2023 empfehlen wir insbesondere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dieter Bingen, Andrzej Kaluza, Basil Kerski, Peter Oliver Loew
    Polskie ślady w Niemczech : kalejdoskop

     Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, 2022

ISBN:      978-3-8389-7236-7 ; 3-8389-7236-8

Unsere Signatur:          I 4.1/84B

 Covertext:

Ta książka to nie tylko leksykon śladów polskich, ale jednocześnie odkrycie ciekawych i najczęściej nieznanych szczegółów w formie krótszych i dłuższych esejów kilkunastu autorek i autorów. To także propozycja odczytania na nowo kultury niemieckiej, jej historii, rozwoju. Bez polskich śladów, przykładów polsko- -niemieckiej symbiozy nie jest pełna, zrozumiała, czytelna. Zebrane w książce hasła przyciągają uwagę ciekawie prowadzoną narracją, która informuje, czasem bawi, czasem dziwi, a zawsze w jakiejś mierze zaskakuje. Po niemieckiej premierze książki i spotkaniach z autorami i redaktorami tomu narodził się pomysł wydania kalejdoskopu w języku polskim. Uznaliśmy, że utrzymana w popularnej formie pozycja dotycząca stosunków polsko-niemieckich powinna być dostępna w obu językach. Liczymy przy tym na odgłos czytelników w Polsce – oni również znają niejeden ślad prowadzący do Niemiec, być może znajdzie się on w kolejnym wydaniu…

 Weitere Informationen zum Buch  finden Sie hier.

 

Rafał Cekiera, Justyna Kijonka, Monika Żak
    Emigracja jako doświadczenie : studium na przykładzie migrantów powrotnych do województwa śląskiego

     Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2022

ISBN:               978-83-226-4155-2

Unsere Signatur:     Gk Emi/Ce

 Covertext:

Recenzowana książka niewątpliwie należy do monografii interesujących i zasługujących na wydanie. Jej wartość jest dla mnie oczywista przynajmniej z trzech powowdów. Po pierwsze dotyczy migracji powrotnych, zjawiska, które w ostatnich latach w Polsce staje się coraz istotniejsze. Stanowi ono istotny czynnik zmian społeczno-kulturowych,więc w efekcie jest jednym z ważnych przejawów współczesnego społeczeństwa mobilności. Po drugie, recenzowana książka jest interesującym studium przypadku. A nie ma wątpliwości, że dobrze opracowane studia przypadków są nadzwyczaj ważnym czynnikiem rozwoju nauk społecznych w wymiarze teoretycznym. Wszak mamy do czynienia z naukami empirycznymi. Po trzecie, ogromnym walorem monografii jest ogromny materiał empirycznyb pochodzący z wywiadów bardzo umiejętnie wpleciony w rozważania opisowe i eksplanacyjne autorów. Sam w sobie może stanowić inspirację dla czytelników, którzy zmierzają prowadzić badania empiryczne w obszarze studiów migracyjnych. Tym bardziej, że propozycje kategoryzacji tego materiału empirycznego oraz wyciągane wnioski uważam za interesujące poznawczo. dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ

Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

 

Martin Schulze Wessel
    Der Fluch des Imperiums : die Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte

 München : C.H.Beck, [2023], 2023

ISBN:          978-3-406-80049-8 ; 3-406-80049-1

Unsere Signatur: G Schul/F

 Covertext:

Russlands imperiale Vergangenheit ist der Schlüssel, um Putins Überfall auf die Ukraine und seine anitwestlichen Obsessionen zu verstehen. Der renommierte Osteuropa-Historiker Martin Schulze Wessel stellt den Krieg in den langen Kontext der russischen Expansion nach Westen und beschreibt, wie das Ausgreifen in die Ukraine und die Teilung Polens seit dem 18. Jahrhundert einen Irrweg in der russischen Geschichte begründeten, der als "Fluch des Imperiums" bist heute fortwirkt. Dabei zeigt er, wie eine fatale Ideenwelt entstehen konnte, die noch im 21. Jahrhundert in den Köpfen der Moskauer Führung spukt. Deutschlland hat sich nach 1945 von seinem Fluch des Imperiums befreit und sich in Richtung Westen geöffnet. Russland steht dieser Weg noch bevor.

 Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

 

Jan Kieniewicz 
Szukając trzeciego wyjścia

     Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021

ISBN:             978-83-235-5191-1

Unsere Signatur:          G Kien-J/Sz 

Covertext:

Ta książka opowiada o moim poszukiwaniu wyjścia ze stanu określonego jako peryferia. Mimo ogromnego sukcesu ostatnich lat, Polska jest nadal peryferią świata, krajem bez znaczenia. Drogi wyjścia z tego stanu, proponowane i próbowane, nie przyniosły i nie przyniosą sukcesu. Jako historyk zasascynowany teorią systemów i ekologią zastanawiam się nad czymś, co nazywam trzecim wyjściem, projektem dojścia nszego społeczeństwa do metamorfozy. Wbrew wielu głosom peryferyjność nie była stanem odwiecznym czy naturalnym społeczeństw zamieszkujących rozległe terytorium między Odrą a Dnieprem, od Bałtyku do Morza Czarnego. Tu bowiem ukształtowała się forma cywilizacji europejskiej nazywana Eurosarmacją. Nie badam procesu degradacji cywilizacyjnen tej formacji, ale w przeszłości dwu minionych stuleci szukam zasobu kulturowego, z którego moglibyśmy zbudować przyszłość dzisiejszej Polski. Poszukiwanie trzecuego wyjścia dla Polski jest równocześnie próbą pokazania nowej perspektywy jej dziejów. Są to rozważania nad możliwością otwarcia nam drogi do nowej tożsamości. Nie dotyczą polityki, ekonomii czy socjologii, nie są próbą prognozowania. Poszukiwanie wyjścia prowadzi przez przedstawienie teorii systemu społecznego do sugestii wyboru Spotkania.  Autor 

Weitere Informationen zum Buch finden Sie  hier.

 

Aleksander Hall 
    Anatomia władzy i nowa prawica

    Krakow : Wydawnictwo Znak ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatiky i Zarządzania, 2021

 ISBN:      978-83-240-4432-0 ; 978-83-66551-21-3 ; 83-66551-21-0

 Unsere Signatur:      Gk Ha/A

Covertext:

Czego nam potrzeba, by przezwyciężyć niszczący państwo konflikt światopoglądowy? Jaka siła polityczna byłaby zdolna przywrócić poczucie, że pomimo różnic stanowimy narodową wspólnotę? Kto powinien naprawić nasze instytucje oraz na nowo określić rolę Polaków w Europie? Aleksander
Hall nie tylko klarownie diagnozuje naszą rzeczywistość polityczną: działania rządu i opozycji, ale przedstawia też rozwiązania, których od kilku lat bezskutecznie poszukają demokraci przejęci kierunkiem polskiej polityki.

Hall nie ma wątpliwości: Polska potrzebuje nowej propaństwowej i demokratycznej prawicy, której przedstawiciele przeciwstawią się wypaczaniu ważnych dla nich idei i wartości. Propozycja, którą opisuje w książce, stanowi najkonkretniejszy z prezentowanych dotąd sposobów zakończenia politycznego okresu „złej zmiany”.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

 

Barbara Wagner 
Wiejska oświata w Polsce w latach 1918-1939

    Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2021

ISBN:      978-83-286-0145-1

Unsere Signatur:  G Wa-B/W

 Covertext:

Obraz oświaty na wsi, powstały na bazie obszernego zbioru źródeł z kilkudziesięciu archiwów, nie kończy się laudacją. Widzimy szkołę jako ognisko życia i dumę lokalnych społeczności, ale są tam także dzieci zmuszone chodzić do szkoły przez bagnistą łąkę, bo projekt mostu ponad trzęsawiskami był trudny do zrealizowania. Natomiast oświata pozaszkolna miała ambicję oddzielenia się od szkoły. Z mozołem szukała własnego lokalowego oparcia, stąd domy ludowe, świetlice, specjalne budynki uniwersytetów ludowych i niedzielnych.. Oczywiście, że nazwa „uniwersytet” była zbyt pretensjonalna i nie należy jej uzasadniać poziomem kształcenia. W tle obrazu widać aspiracje kulturowe przeważającej części gromad chłopskich oraz opór przedstawicieli konserwatywnych elit społecznych, obawiających się nadmiernego usamodzielnienia wsi.

 Weitere Informationen zum Buch finden Sie  hier.

 

Jakub Gałęziowski
Niedopowiedziane biografie : polskie dzieci urodzone z powodu wojny

    Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2022

ISBN:             978-83-67075-35-0 ; 83-67075-35-8

Unsere Signatur:     G Gałę/N
  

Covertext:

Dzieci urodzone z powodu wojny (children born of war, CBOW) czy, jak same o sobie mówią, „dzieci wojny”, są owocem relacji okupantów z kobietami z podbitych narodów, zarówno związków dobrowolnych, jak i gwałtów. Przez lata tożsamość i pochodzenie takiego potomstwa były ukrywane przez matki, rodziny zastępcze, ale i polski system. Jakub Gałęziowski sięga do archiwów i relacji historycznych, rozmawia też z CBOW, by odtworzyć ich biografie oraz miejsce w społeczeństwie. Po roku 1989 kolejne przemilczane tematy i grupy społeczne wychodzą z cienia. Może nadeszła kolej na coming outy polskich CBOW i ich rodzin.


Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

 

Tadeusz Borowski
    Willkommen in Auschwitz : Erzählungen

       Frankfurt : Edition W, [2023]

ISBN:             978-3-949671-07-4 ; 3-949671-07-2

Unsere Signatur:       U pd Bor/W

Covertext:

Der polnische Auschwitzüberlebende Tadeusz Borowski war einer der ersten Autoren, der die Erfahrungen in den Konzetrationslagern der Nazis literarisch zu bearbeiten versuchte. Seine Erzählungen schildern die Entmutigung des Menschen in der peinigenden Situation der Lager und beleuchtet die Grenzen zwischen Gut und Böse, die zu verschwimmen beginnen, wenn man nicht mehr weiß, wie lange die Hoffnung auf Befreiung hält. Borowskis unfassbare Lakonie und seine klare Sprache erreicht jeder Leserin und jeden Leser, und kein geringerer als der Nobelpreisträger Imre Kertesz bezeichnete Borowskis Prosa als einen Schlüssel für sein Verständnis der Entmenschlichung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

 Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

 

Igor Rakowski-Kłos
 Dzień przed : czym żyliśmy 12 grudnia 1981

Kraków : Znak, 2021

ISBN:     978-83-240-7392-4 ; 83-240-7392-2

Unsere Signatur:      Gk Stan/Ra

Covertext: 

Co robił 13 grudnia 1981 roku, może powiedzieć niemal każdy żyjący wtedy Polak. A dzień przed?

Następnego dnia wiele się zmieniło, ale wtedy była po prostu sobota. Trzaskał mróz, na ulicach leżał śnieg. Nad sałatką warzywną, śledziem w occie i zmrożoną wódką życzenia przyjmowali Aleksander, Adelajda i Konrad.
Ktoś szedł na pierwszą randkę, ktoś zdawał egzamin na prawo jazdy, ktoś widział czyjąś śmierć. Studenci kończyli strajki, żołnierze marzli w koszarach, pielęgniarki czuwały na nocnym dyżurze. Działy się rzeczy zwykłe i niezwykłe – w ten ostatni dzień karnawału „Solidarności”.

Dziennikarz historyczny Igor Rakowski-Kłos z zacięciem detektywa godzina po godzinie rekonstruuje, co wydarzyło się 12 grudnia 1981 roku. Sięga do źródeł (także dotychczas nieznanych), ale przede wszystkim udziela głosu osobom, dla których ten dzień był z jakiegoś powodu szczególny.

Poznajemy więc kulisy tego, co działo się w telewizji, w marynarce wojennej i w politycznym centrum dowodzenia. Dowiadujemy się, czym żyli kierowniczka kina, model pozujący dla „Przekroju”, Danuta Wałęsowa i zespół Perfect. Na co skarżyli się czytelnicy „Świata Młodych”? Kogo szukali milicjanci w Wałbrzychu? Co kupił w kiosku Baltona Aleksander Kwaśniewski? Z wielogłosu godnego najlepszych filmów dokumentalnych wyłania się nie tylko przejmujący portret społeczeństwa na chwilę przed tragedią, ale też barwny i momentami zaskakujący obraz zwykłego życia w PRL.

 Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

 

 Dominika Słowik
    Samosiejki

        Kraków : Wydawnictwo Literackie, [2021], 2021

ISBN:             978-83-08-07429-9

Unsere Signatur:    D 4 S-D/S

Covertext:

Samosiejki to opowieść o nas / dzisiaj i w niedalekiej przyszłości Rosną tuż obok. Rozsiewają niepokój i domagają się nowych zasad.

Dziwne, irracjonalne z pozoru zdarzenia układają się tu w niesamowite historie, dyskretnie wytrącając nas z dobrego samopoczucia. Dotykają najczulszych punktów i upominają się o tę część naszej natury, którą wytrwale staraliśmy się ukryć.

Katastrofa klimatyczna zmienia świat na naszych oczach. Autorka Yimowli przyłapuje tę zmianę na gorącym uczynku i stara się oswoić największe lęki współczesności. Jak im się nie poddać? Czyżby epoka dominacji człowieka dobiegła końca?

Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

 

Józef Mackiewicz, Barbara Toporska
    Wielka niewiadoma : listy do i od różnych osób

    Londyn : Kontra, 2022

ISBN:      978-1-83841-353-8 ; 1-83841-353-7 ; 978-0-907652-29-8 ; 0-907652-29-8

Unsere Signatur:     D 3 Mac/Wie

Covertext :

Talenty, wielkie talenty, malują czy piszą nie jak potrafią, ale jak uważają, że należy pisać czy malować. Stąd brak tolerancji dla innych technik czy stylów. Józef na Gombrowicza mówi: „bezczelna łatwizna”. No, nie dla mnie... Ale sądzę, że gdyby on chciał, i uważał za stosowne, mógłby pisać stylem gombrowiczowskim. A ja piszę, jak umiem. I może to się w jakiś sposób łączy z tym, że moja skala ulubionych typów literackich jest bardzo szeroka, w rzeczy samej, nie zakreślona żadną granicą. Mogę się łatwo przy czytaniu – również przy oglądaniu obrazów – przestawiać na różne style i sądzić dzieło wychodząc z założeń autorskich. Czyli, choć nie jestem krytykiem literackim, posiadam – jak mi się w każdym razie zdaje – zalety krytyka. Barbara Topolska

Zauważyłem coś spod Pańskiego pióra i zacząłem czytać. Nie pamiętam już, aby mnie coś tak „chwyciło”. Przeczytałem jednym tchem i prawie że z podnieceniem, po czym jeszcze raz niektóre ustępy powtórzyłem. Ależ tam wszystko gra! Istoty żywe i rzeczy martwe, przyroda i pogoda stwarzają taką atmosferę dramatycznego napięcia, jak gdyby to wszystko rozgrywało się na oczach czytelnika. I ten język, ten język! Kazimierz Okulicz

Powieść jest o ludziach i interesuje w zależności od tego, czy jest dobrze, czy źle napisana, ale nie w zależności od tematu. Powieść może być o Neronie, i szewcu z XV wieku, i rybaku z Islandii, i sprawie Dreyfusa. Dlaczego nie może być o sprawie Miasojedowa, skoro elementy powieściowe, ludzkie, wydają mi się o wiele nawet ciekawsze? Ale poruszył Pan bardzo istotny i bardzo smutny dla narodu polskiego moment, napisał: kogo to „z Polaków” interesuje?... Istotnie, Polaków interesują tylko Polacy i sprawy polskie, ale nie człowiek i sprawy ludzkie. Bohaterem literatury rosyjskiej XIX wieku był przede wszystkim – człowiek. Bohaterem literatury polskiej jest przede wszystkim – Polak, Polska. Tak jak bohaterem literatury komunistycznej jest – komunista, Partia!... Polacy nie są wychowani humanistycznie, a politycznie. Dlatego może komunizm tak bardzo im odpowiada, byle był – polski... Jest to to samo nastawienie biegów, chodzi tylko o małą zmianę kierunku, ale istota pozostaje ta sama. Józef Mackiewicz

 Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

 

Eduard Mühle
    Historia Wrocławia

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016

ISBN:      83-01-18613-5 ; 978-83-01-18613-5

Unsere Signatur:        G Bres/M-2

Covertext :

Wrocław - Europejska Stolica Kultury 2016 - jest jednym z najbardziej atrakcyjnych i dynamiecznych miast Europy Środkowo-Wschodniej. Roztacza nieodparty urok, któremu ulegają zarówno wrocławianie, jak i przejezdni. Na atmosferę dzisiejszego miasta niebegatelny wpływ ma jego niezwykle burzliwa historia. Przez ponad tysiąc lat zmieniały się kształtujące Wrocław siły polityczne i wpływy kulturowe. 

Ważną rolę odgrywały tu Czechy, Polska, Austria i Prusy. Pozostawiły one wyraźna ślady w topografii i architekturze tej śląskiej metropolii. Pod koniec drugiej wojny światowej miasto zostało całkowicie zniszczone. Wraz z odbudową, z niemieckojęzycznego Breslau, jakim było od późnego średniowiecza, stało się polskim Wrocławiem.

W latach 1945-1947 nastąpiła też całkowita wymiana ludności. Po przełomie politycznym z 1989 r. Wrocław podniósł się z szarej codzienności socjalistycznej, by ponownie rozkwitnąć, a jego mieszkańcy odkryli na nowo bogactwo przeszłości miasta i zintegrowali jego kulturową, językową i religijną różnorodność, tworząc własną tożsamość. W pzrystępnie napisanej książce, opartej na najnowszych badaniach, Eduard Mühle przedstawia żywy i szczegółowy obraz dziejów Wrocławia od X do początku XXIw. 

Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

 Für die jüngeren Leser wächst regelmäßig unsere Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern
Wir laden Sie herzlich ein, bei uns herumzustöbern.

Alle unsere Bücher finden Sie auch in unserem: Online Katalog