Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

131 - 140 von 169 Ergebnissen

Seitennavigation

 • Ocalone

  Ocalone słowa, ocalone dziedzictwo regionu = Gerettete Worte, gerettetes Erbe der Region [zweisprachig]. Red. Grzegorz Staniszewski. Übers. von Anna Mróz. Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej ; Opole: Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce 2013. 96 S. Ill.

 • Szukajmy

  Szukajmy tego, co przed nami : z Biblią na co dzień 2013. Bearb. und Übers. von Adam Malina, Mirosław Czyż, Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana 2013. 217, [1] S.

 • Konstytucja

  Konstytucja Księstwa Lichtensteinu = Verfassung des Fürstentums Lichtenstein. Übers. von Radosław Grabowski. Vorw. Sabina Grabowska. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu 2013. 108 S. (=Konstytucje Świata)

 • Poszerzenie

  Poszerzenie źrenic : poezja Szwajcarii niemieckojęzycznej po 1945 roku. Ausw. und Red. Werner Morlang, Ryszard Wojnakowski. Übers. von Ryszard Wojnakowski [et al.]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2013. 275, [1] S.

 • Powiat

  Powiat milicko-żmigrodzki nad Baryczką = Der Kreis Militsch-Trachenberg an der Bartsch. Übers. von Ireneusz Kowalski. Milicz: Powiat Milicki. Starostwo Powiatowe 2013. 372, [2] S. Ill.

 • Krzeszowska

  Krzeszowska Droga Krzyżowa : opisana na polecenie Bernarda Rosy zwierzchnika Opactwa Cystersów w Krzeszowie, z pieśniami Angelusa Silesiusa (Anioła Ślązaka), melodiami Georga Josepha i rysunkami Michaela Willmanna wydana w Kłodzku w 1682 roku, teraz na język polski przełożona [Schmerzhafter Lieb- und Kreuz-Weg]. Übers. von Andrzej Lam. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR cop. 2013. 525 S. Ill.

 • Akta

  Akta procesu kanonizacyjnego Doroty z Mątów od 1394 do 1521 [Die Akten des Kanonisationsprozesses Dorotheas von Montau von 1394 bis 1521]. Hrsg. von Ryszard Stachnik. In Zusammenarb. mit Anneliese Birch-Hirschfeld Triller und Jan Westpfahl. Übers. von Julian Wojtkowski. Olsztyn: Julian Wojtkowski 2014. 701 S. Ill.

 • AUSTRIA. Parlament. Parlamentsarchiv.

  Polonika w Archiwum Parlamentu w Wiedniu : Archiwum Izby Posłów Rady Państwa 1861-1918 = Polonica im Parlamentsarchiv Wien : Archiv des Abgeordnetenhauses des Reichsrats 1861-1918 [zweisprachig]. Jerzy Gaul. Archiwum Główne Akt Dawnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa w Wiedniu. Warszawa: Archiwum Główne Akt Dawnych [etc.] 2014. 720 S. Ill. 

 • Czarci

  Czarci Ostrów : wielki zbiór podań ludowych z Mazur. Übers. aus dem Dt. und Bearb. von Jerzy Marek Łapo. Fot. Mieczysław Wieliczko. Dąbrówno: Oficyna Retman ; Węgorzewo: we współpr. z Muzeum Kultury Ludowej 2014. 342, [2] S. Ill. (=Moja Biblioteka Mazurska, 24)

 • Europa

  Europa w okresie od VIII w. p.n. Ch. do I w. n.e. : w 80. rocznicę rozpoczęcia badań w Biskupinie : Biskupin 02-04.07.2014 r. : streszczenia referatów = Europa zwischen 8 Jhd v.Chr.Geb. bis I Jhd u. Z. : in 80 Jahre Jubileum des Anfang der Ausgrabung in Biskupin : Biskupin, 02-04. 07. 2014 r. =   Europe between VIIIth century BC and Ist century AD [dreisprachig]. Red. von Anna Grossman, Wojciech Piotrowski und Bogusław Gediga. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Komisja Archeologiczna Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Biskupin: Muzeum Archeologiczne, 2014. 153 S.

Seitennavigation