Dr. Peter Oliver Loew nowym dyrektorem Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt

Dr. Peter Oliver Loew nowym dyrektorem Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt

Kuratorium Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt (Deutsches Polen-Institut) powołało dr Petera Olivera Loewa na następcę prof. dr Dietera Bingena, który kierował Instytutem Spraw Polskich od 1999 roku. Taką informację przekazał przewodniczący kuratorium, nadburmistrz miasta Darmstadt, Jochen Partsch. Kadencja profesora Bingena upływa wraz z przejściem na emeryturę pod koniec września 2019 r. Dr. Loew został wybrany spośród grona licznych kandydatów z Polski i Niemiec, którzy wzięli udział w rozpisanym jesienią 2018 roku konkursie na stanowisko dyrektora instytutu. Nadburmistrz Jochen Partsch wyraził przekonanie, że w osobie dr Petera Olivera Loewa wybrano znakomitego kandydata, który za sprawą olbrzymiej wiedzy z zaangażowaniem będzie kształtował pracę Instytutu Spraw Polskich.

Peter Oliver Loew od 2002 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych w Instytucie Spraw Polskich. Urodził się w 1967 roku we Frankfurcie nad Menem. Studiował historię Europy Wschodniej, slawistykę i ekonomię na uniwersytetach w Norymberdze, Fryburgu i Berlinie. Obronił doktorat z zakresu historii Gdańska XIX. i XX. wieku, a w 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Loew wykłada historię w Dreźnie i w Darmstadt. Od wielu lat zajmuje się aspektami stosunków polsko-niemieckich w przeszłości i teraźniejszości, od teorii operetki po wyzwania demograficzne, od historii migracji po zagadnienia transferu kultury. Do jego najważniejszych publikacji należą: „My niewidzialni. Historia Polaków w Niemczech”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2017 (oryg. „Wir Unsichtbaren. Geschichte der Polen in Deutschland“, München 2014) i „Gdańsk. Biografia miasta“, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej 2013 (oryg. „Danzig. Biographie einer Stadt“, München 2011). Przetłumaczył również wiele tekstów z języka polskiego.

Dr Loew ma wieloletnie doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych oraz imprez kulturalnych. Jest poszukiwanym partnerem w dialogu z mediami niemieckimi i zagranicznymi.

Dr Loew obejmie swój urząd z dniem 1 października 2019 roku.