Konkurs o Nagrodę im. Karla Dedeciusa 2015

Fundacja im. Roberta Boscha zaprasza do wzięcia udziału w konkursie o Nagrodę im. Karla Dedeciusa dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej.

Nagroda nosząca imię nestora niemieckich tłumaczy literatury polskiej oraz zasłużonego pośrednika między Polską a Niemcami zostanie przyznana 12 czerwca 2015 r. w Darmstadt. Laureaci – tłumacz polski i tłumacz niemiecki – zostaną wyróżnieni za wybitne osiągnięcia translatorskie, a tym samym za pracę na rzecz porozumienia między Polakami i Niemcami. Laureatów nagrody (każda w wysokości 10 tys. euro) proponuje niezależna polsko-niemiecka kapituła pod honorowym patronatem Karla Dedeciusa. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w marcu 2015 r. Funkcję sekretariatu nagrody pełni Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. Po raz pierwszy współorganizatorem konkursu jest fundacja „Archiwum Literackie Karla Dedeciusa” na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Kandydaci do Nagrody im. Karla Dedeciusa mogą być zgłaszani przez wydawnictwa, autorów, przedstawicieli z branży i z grona zainteresowanej publiczności. Możliwe są również własne zgłoszenia tłumaczy.
Zgłoszenia powinny zawierać:
•    krótki życiorys;
•    wykaz publikacji;
•    wybrane fragmenty dorobku translatorskiego (ok. 20 stron tłumaczenia i oryginału).

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 31 grudnia 2014 r.
Adres do korespondencji:
Deutsches Polen-Institut, Karl-Dedecius-Preis, Mathildenhöhweg 2, D-64287 Darmstadt, Niemcy
Zgłoszenia można wysłać też elektronicznie na adres: kaluza@dpi-da.de
Więcej informacji na stronie: www.karl-dedecius-preis.de