barometr2020 okladka

Sąsiedztwo z historią w tle: spojrzenia przez granice

Barometr Polska-Niemcy 2020

Inhalt

Deutsch-Polnisches Barometer 2020

„Barometr Polska–Niemcy” jest projektem, który cyklicznie gromadzi i  publikuje opinie Polaków i  Niemców o    wzajemnym wizerunku, stanie stosunków polsko-niemieckich i bieżących wyzwaniach. Instytut Spraw Publicznych prowadzi te badania od 2000 roku w ramach wspólnego projektu z   Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. W 2013 i  2016 roku badanie przeprowadzono także we współpracy z Fundacją Bertelsmanna, w 2018 z Fundacją Körbera, a  od 2019 z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, która wspierała także edycje projektu w latach 2006, 2008 i   2018. Od roku 2020 partnerem projektu jest także Deutsches Polen-Institut w Darmstadt

Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Sąsiedztwo z historią w tle: spojrzenia przez granice, Barometr Polska-Niemcy 2020, Instytut Spraw Publicznych/Fundacja Konrada Adenauera w Polsce/Deutsches Polen-Institut (Niemiecki Instytut
Spraw Polskich), Warszawa/Darmstadt 2020.